Aanmodderen doen we niet aan!

Terug naar overzicht

Stichting Jeugddorp De Glind hanteert een servicegerichte benadering van jeugdhulp. Wat betekent dat, en op welke manier is dat innovatief? Anton de Munck, integraal casemanager bij onze organisatie, vertelt:

Vanaf het eerste moment dat wij bij een jongere betrokken raken passen wij onze werkwijze toe: we gaan het kind of jongere ontmoeten en stellen onze 3 basisvragen: wie ben je, hoe gaat het met je, wat kunnen we voor je doen. Wat mij betreft zijn er geen kinderen van papier. Ik ontmoet het kind altijd waar het kan.

Geen intakeformulier
Ik pak zo’n kennismaking niet aan als een intake met een formulier. Ik pak het liever aan als een praatje, gewoon even een babbeltje. Liefst tijdens een wandelingetje, of gewoon even meegamen. Bij een van de jongeren betekende dat urenlang samen aan tafel zitten. Hij met zijn capuchon over zijn hoofd. Uiteindelijk kregen we contact.

Na de kennismaking met de jeugdige ga je zoeken en praten met alle betrokkenen. Je brengt iedereen om tafel en maakt samen een plan. Wij hebben daarvoor het met Glindse organisaties gemaakte ‘Dynamisch ontwikkel plan’, het DOP. Je gaat uit van het perspectief van de jongere en wat heeft hij of zij nodig heeft. Je komt niet zomaar hier wonen of leren/werken, we willen weten, waar wil je straks staan, wat zijn je ontwikkelpunten.

Ik maak de jongere actief, bij een leer-/werkvraag ga ik samen zoeken. Soms betekent dat echt rondrijden in de regio en bij bedrijven binnenstappen. Ik ga ze niet pamperen, ik ga het niet van ze overnemen. Ik behandel de jongeren waar ik mee samenwerk heel gewoon en samen beleven we het gewone leven.

Wat als het niet lukt?
Ik neem de toekomst van kinderen en jongeren heel serieus. Stoppen met mijn hulp en advies is ook het heel serieus nemen. De jongere wil wat bereiken, dat mag ontzettend moeilijk zijn en hard werken. Maar aanmodderen doen we niet aan.

Geen plekken vullen
We zijn een netwerkorganisatie. Dat betekent dat we met partners werken. Groot voordeel is dat we geen standaardplekken hebben die gevuld moeten worden of een standaardaanbod dat moet draaien. We leveren maatwerk. En als we iets niet kunnen vinden bij onze bestaande partners, dan zoeken we nieuwe samenwerkingspartners op.

Wat zo leuk is aan mijn werk: ik breng alle leefgebieden samen. In het Jeugddorp kunnen we heel goed integraal werken. En we leveren maatwerk, niets zit in hokjes. En dat werkt erg goed. We zijn klein en persoonlijk, willen geen instituut worden. Persoonlijk contact, direct benaderbaar.

Mijn rol
Als integraal casemanager ben ik procesbewaker; werken we met elkaar nog steeds aan dat perspectief van de jeugdige? Of is bijstelling nodig? Doen we nog steeds wat nodig is? Onze partners (gezinshuisouders, leerwerkbegeleiders, vrijetijdscoaches) zetten zich in om het kind te helpen bij zijn ontwikkeling en ik ondersteun ze daarbij, samen met onze GZ-pscyholoog. Bij leerwerktrajecten heb ik vaak een rol als een soort jobcoach. Ik ga steeds langs, de jongere kan bij mij zijn verhaal kwijt. En op het moment dat het goed gaat, wordt het hard werken, want voor jongeren met hechtingsproblematiek is dat het moment dat ze tegen de situatie aan gaan schoppen.

Geen wachtlijst
We kijken: kunnen we echt wat voor je doen, heb jij De Glind nodig. We hebben geen wachtlijst, we werken op basis van matching. Dit betekent dat het voorwerk soms ‘gratis’ is, dat maakt ons anders. Doordat we altijd doen wat nodig is voor het kind en jongere, is het bij ons heel inzichtelijk waar het geld naar toe gaat, we zijn transparant en iedere cent wordt benut.

Casus: desnoods mee naar examen
Er was een jongen die hier woonde. Hij zat thuis, want op school ging het niet meer. Toen kwam bij ons de vraag: help eens meedenken. De hulpvraag bij deze jongere was: ik zoek een leertraject of werk. Er werd van deze jongere gezegd dat hij niet kon leren en Er werd gesproken over leerplichtontheffing. Ik zag dat hij wel kan leren, maar hij heeft meer nabijheid nodig het op doen van succeservaringen was nodig. We hebben met hem een plek gevonden bij een van onze partners, het prachtige echtpaar Carla en Cees van Groenbedrijf Folda. Hier kan hij onder individuele begeleiding van Carla aan theorie werken en certificaten halen en bij Cees doet hij de praktijk. Leren en werken in deze kleinschalige, veilige omgeving gaat heel goed. En omdat deze jongere ook een uitlaatklep in vrijetijdsbesteding nodig heeft, wat in de reguliere sport niet lukte, hebben we een combinatie met sport in De Glind gemaakt. Hij sport daar en helpt de sportcoach. Opnieuw werken aan succeservaring.

Anton de Munck - Integraal casemanager Jeugddorp De Glind