Opleiding Life Space Crisis Intervention

Hoe ga jij om met een crisis?
START JANUARI 2024 – 7 BIJEENKOMSTEN

Wat leer je?
Jij hebt veel invloed op een jongere juist omdat jij als opvoeder, leerkracht of groepsleiding aanwezig bent in de levensruimte van een kind. In deze Life Space ervaart de jongere hoe op hem gereageerd wordt, hoe de interacties gaan tussen hem en zijn omgeving. Ook de conflicten vinden daar plaats.

LSCI geeft in deze interacties in de dagelijkse leefwereld methodische steun aan jou als volwassene die werkt met jongeren die regelmatig met hun omgeving in conflict komen. De conflictcyclus helpt het verloop van een conflict en escalatie in een crisis te begrijpen en daarop in te grijpen. Ook de rol van jou in dit proces wordt zo inzichtelijker.

Omdat wij zien hoe deze methode in de praktijk werkt en welke positieve resultaten er mee worden bereikt bij een aantal gezinshuispartners bieden we je de mogelijkheid deze opleiding ‘In Company’ bij Stichting Jeugddorp De Glind te volgen.
De training bestaat uit theorie maar ook uit veel oefenen; dat doe je in rollenspellen.

Trainer: Karin Blankespoor
Locatie: De Glind – Jadezaal
Tijd: 9:00 – 15:00  uur
Kosten: St. Jeugddorp De Glind investeert graag mee in kwaliteit en betaalt de helft van de kosten dus i.p.v. €1000,00 betaal je €500,00 (koffie/thee/lunch materialen etc. ) voor de partners.

Bijzonderheden:
SKJ geaccrediteerd- 63 punten (bij aanwezigheid van alle 7 bijeenkomsten).
De opleiding wordt afgesloten met een examen en daarna ontvang je het LSCI certificaat.

Voor wie:
alle partners van St.Jeugddorp De Glind, leerkrachten en groepsleiding.

Voorwaarden: werkzaam met jeugd en in overleg met Karin. Neem gerust contact met ons op als je vragen hebt over je deelname.

Tijdsinvestering:
De opleidingsdagen en tussen de dagen door lees je het boek, maak je opdrachten en leer je voor je examen op de laatste dag. Reken op 2-4 uur.

Data van de 7 dagen 2024

  • donderdag 18 januari 2024
  • vrijdag 19 januari 2024
  • donderdag 1 februari 2024
  • donderdag 15 februari 2024
  • donderdag 29 februari 2024
  • donderdag 14 maart 2024
  • donderdag 28 maart 2024

Meer informatie: vind je in het opleidingsplan je kunt dit aanvragen bij Sacha Sluijter per mail 
Opgeven: kan bij Sacha Sluijter 06 – 82 13 92 09 of mail.