Koffie, koek & kennismaken met ouders 31 oktober

Beste partners,

Stichting Jeugddorp de Glind is al langere tijd bezig om de rol van ouders in ons hulpverleningsproces te vergroten. Op het congres in mei hebben we het hier over gesproken met elkaar, en ook de Simba-trajecten waar we mee bezig zijn, horen bij die insteek.
We zijn in gesprek gegaan met het Leger des Heils, waarvan we hoorden dat zij al ruim een jaar een Ouder-Ontmoetingsgroep hebben. Daar werden we enthousiast van. We hebben daarom goed (af)gekeken hoe zij dit organiseren.

Het doel is dat ouders elkaar ontmoeten, ervaringen delen en ons leren kennen, zodat de stap naar actieve(re) deelname aan de hulpverlening aan hun kind gezet kan worden.

We hebben een flyer gemaakt voor de ouders van Stichting Jeugddorp de Glind. We noemen het Koffie, Koek en Kennismaken.
We willen jullie vragen om deze flyer te versturen per email of WhatsApp naar ‘jullie’ ouders.

In principe is iedere ouder uitgenodigd om deel te nemen; behalve als er sprake is van een GEHEIME plaatsing of als er een hele goede reden is om een ouder juist níet intensiever te betrekken. Dat kunnen jullie als gezinshuisouder het beste inschatten.

Jullie ontvangen de flyer ook per WhatsApp. Dan is hij gemakkelijk door te sturen naar ouders die daar gebruik van maken.
Dit wordt ongetwijfeld een terugkerend onderwerp van gesprek met elkaar.

Hartelijk dank voor jullie medewerking.
Met vriendelijke groet,

Bea van t Hul, Hanneke Scheper en Anne Zoodsma
Integraal casemanagers