Maatwerk voor jongeren

Terug naar overzicht

Anders Leren

Onderwijs volgen is essentieel om jongeren perspectief te bieden op volwaardig burgerschap en ze te laten participeren in de samenleving. Er zijn echter jongeren die vastlopen op school en daardoor geen onderwijs meer volgen. Stichting Jeugddorp De Glind biedt mogelijkheden aan jongeren die vanwege ernstige gedragsontregeling niet in staat zijn regulier of speciaal onderwijs te volgen. Dit doen we via het Anders Leren traject.

We bieden onderwijszorgarrangementen aan de hand van een aantal criteria.

  • Maatwerk vanuit de behoefte en het perspectief van de jongere
  • De focus ligt op (her)intreden van school
  • Interdisciplinaire samenwerking waarbij 1 kind, 1 plan, 1 regisseur belangrijk is
  • Ondersteuning van een sociotherapeut

Lees meer over de werkwijze

Download hier de flyer Anders Leren