Dorpswoning 16+

kleinschalig doorstroomhuis

Terug naar overzicht

Stichting Jeugddorp De Glind start per 1 mei 2019 het project ‘Dorpswoning 16+’. Een kleinschalig doorstroomhuis voor jongeren in de leeftijd van 16 tot 18 jaar.

Er is nadrukkelijk behoefte aan woon-vervolgtrajecten. Er zijn kinderen die uit huis zijn geplaatst, die na een aantal jaren intensieve begeleiding van gezinshuisouders, zelfstandig willen gaan wonen. Vanaf ongeveer hun zestiende is er meer behoefte aan begeleiding op maat die niet geënt is op het ‘familieleven’, maar meer aansluit bij de belevingswereld van jongeren. We starten een kleinschalige voorziening die tot doel heeft om de jongeren die daar wonen het volgende perspectief mee te geven:

Samen opstellen van het Dynamisch ontwikkelingsplan wat richting geeft aan;

  • Op eigen benen leren staan
  • Hoe en wat is mijn netwerk, hoe ontwikkel ik dat verder
  • Positieve invulling van de vrije tijd
  • Het hebben en vinden van een functionele dagbesteding

De kracht van het gewone leven is een van de uitgangspunten; in het huis is een natuurlijke mix tussen de jongeren, andere (jong)volwassen huurders en gebruikers van de kantoorruimte van het woonhuis.

Voor wie

‘Dorpswoning 16+’ is een voorziening die jongeren opneemt die om allerlei uiteenlopende redenen niet meer thuis kunnen wonen. Uitermate geschikt voor jongeren die al in De Glind wonen, maar ook een mooie plek voor jongeren uit de regio. Kinderen met OTS, of voogdijmaatregel, maar ook kinderen die op vrijwillige basis worden geplaatst

Jongeren die in aanmerking komen voor deze vorm van dorpswonen moeten voldoen aan de volgende criteria:

• Begeleidbaar, benaderbaar
• Enig inzicht in eigen handelen, geschiedenis, maar ook problematiek
• Normaal begaafd
• Niet verslaafd

De jongeren die in aanmerking komen voor de Dorpswoning 16+, begeleiden we op de volgende manier:
• Werken aan motivatie, inzicht in eigen handelen, zelfreflectie
• Maatwerk leveren, zo veel of zo weinig als nodig is
• Tempo van de jongeren volgen en veiligheid creëren
• Individuele trajecten realiseren die aansluiten bij de vraag van de jongeren (bijvoorbeeld hygiëne, financiële ondersteuning of ondersteunen in keuzes)

Er wordt uitgegaan van maximaal 5 jongeren.

Personele bezetting

Begeleiding van de jongeren wordt gedaan door twee personen, die samen hierin optrekken:

  • Wooncoach; hij of zij ondersteunt de jongeren in de dagelijkse gang van zaken. Deze wooncoach is door de weeks veel aanwezig om al de lopende processen, die horen bij samenleven en op eigen benen staan, te begeleiden. De wooncoach is een vraagbak op alle leefgebieden. Uitganspunt hierin is het dynamisch ontwikkelingsplan van de jongere.
    De wooncoach slaapt niet in het pand maar is wel woonachtig in de Glind.
  • Mentor; deze is leidend om samen met de jongeren een dynamisch ontwikkelingsplan op te stellen. Ziet de jongere wekelijks. Om de drie maanden is er een voortgangsgesprek waarin het dynamisch ontwikkelingsplan van de jongere wordt besproken en daar waar nodig wordt bijgesteld. Draagt ook samen met de jongere verantwoordelijkheid voor het netwerk van de jongere, vinden van een positieve dagbesteding en invulling van de vrije tijd.

Dorpswonen 16+

Aansluiten bij de belevingswereld van jongeren

Begeleiding

Er is elke week een gesprek met de mentor.

Dorpswonen 16+

Er is ruimte voor maximaal 5 jongeren.

Begeleiding

Begeleiding van de jongeren wordt gedaan door twee personen, die samen hierin optrekken.