Dorpswoning 16+

kleinschalig doorstroomhuis

Terug naar overzicht

Stichting Jeugddorp De Glind is per 1 mei 2019 het project ‘Dorpswoning 16+’ gestart. Een kleinschalig doorstroomhuis voor jongeren in de leeftijd van 16 tot 18 jaar.

Er zijn kinderen die uit huis zijn geplaatst, die na een aantal jaren intensieve begeleiding van gezinshuisouders, zelfstandig willen gaan wonen. Er is nadrukkelijk behoefte aan woon-vervolgtrajecten. We starten een kleinschalige voorziening die tot doel heeft om de jongeren die daar wonen perspectief mee te geven.

We stellen samen het Dynamisch ontwikkelingsplan op, wat richting geeft aan:

  • Op eigen benen leren staan
  • Hoe en wat is mijn netwerk, hoe ontwikkel ik dat verder
  • Positieve invulling van de vrije tijd
  • Het hebben en vinden van een functionele dagbesteding

De kracht van het gewone leven is een van de uitgangspunten. In het huis is een mix tussen de jongeren, andere (jong)volwassen huurders en gebruikers van de kantoorruimte van het woonhuis. Er wordt uitgegaan van maximaal 5 jongeren.

Voor wie: ‘Dorpswoning 16+’ is een voorziening die jongeren opneemt die om allerlei uiteenlopende redenen niet meer thuis kunnen wonen. Uitermate geschikt voor jongeren die al in De Glind wonen, maar ook een mooie plek voor jongeren uit de regio. Kinderen met OTS, of voogdijmaatregel, maar ook kinderen die op vrijwillige basis worden geplaatst

Jongeren die in aanmerking komen voor deze vorm van wonen:

• Zijn begeleidbaar, benaderbaar
• Hebben enig inzicht in eigen handelen, geschiedenis, maar ook problematiek
• Zijn normaal begaafd
• Zijn niet verslaafd

We begeleiden op de volgende manier:
• Werken aan motivatie, inzicht in eigen handelen, zelfreflectie
• Tempo van de jongeren volgen en veiligheid creëren
• Individuele trajecten realiseren die aansluiten bij de vraag van de jongeren (bijvoorbeeld hygiëne, financiële ondersteuning of ondersteunen in keuzes)

Personele bezetting: Begeleiding van de jongeren wordt gedaan door twee personen, die samen hierin optrekken.

  • Wooncoach: hij of zij ondersteunt de jongeren in de dagelijkse gang van zaken. Deze wooncoach is door de weeks veel aanwezig om al de lopende processen, die horen bij samenleven en op eigen benen staan, te begeleiden. De wooncoach is een vraagbak op alle leefgebieden. Uitganspunt hierin is het dynamisch ontwikkelingsplan van de jongere. De wooncoach slaapt niet in het pand maar is wel woonachtig in de Glind.
  • Mentor: deze is leidend om samen met de jongeren een dynamisch ontwikkelingsplan op te stellen. De mentor ziet de jongere wekelijks. Om de drie maanden is er een voortgangsgesprek waarin het dynamisch ontwikkelingsplan van de jongere wordt besproken en daar waar nodig wordt bijgesteld. Deze mentor draagt ook samen met de jongere verantwoordelijkheid voor het netwerk van de jongere, vinden van een positieve dagbesteding en de invulling van vrije tijd.

Dorpswonen 16+

Aansluiten bij de belevingswereld van jongeren

Begeleiding

Er is elke week een gesprek met de mentor.

Dorpswonen 16+

Er is ruimte voor maximaal 5 jongeren.

Begeleiding

Begeleiding van de jongeren wordt gedaan door twee personen, die samen hierin optrekken.