Lerend wijs worden

Terug naar overzicht

Lerend wijs worden

Er zijn ruime onderwijsvoorzieningen in Jeugddorp De Glind. In het dorp staan De Beatrixschool en de J.H. Donnerschool.

De Beatrixsschool is een kleinschalige christelijke basisschool waar uitdagend onderwijs wordt gegeven. Een school waar kinderen zich samen ontwikkelen in een veilige omgeving.

Op de J.H. Donnerschool kunnen leerlingen van 4 tot 18 jaar onderwijs volgen. De leerlingen die daar naar school gaan komen in het regulier onderwijs niet tot hun recht. Ze hebben een andere aanpak of omgeving nodig.

Er zijn ook jeugdigen die vastlopen op school en daardoor geen onderwijs meer volgen. Aan hen bieden we Anders Leren.