Simba Familiehuizen

Simba Familiehuizen: nieuw jeugdhulpprogramma in samenwerking met SOS Kinderdorpen

Terug naar overzicht

Samen met initiatiefnemer SOS Kinderdorpen en partner Gezinshuis.com start Stichting Jeugddorp De Glind in dit voorjaar met het nieuwe en innovatieve programma Simba Familiehuizen. Het gaat om een gezinswoonvorm waarin broertjes en zusjes van 0 tot 18 jaar samen worden opgevangen. Het gaat om vrijwillige uithuisplaatsing waarbij verwacht kan worden dat de ouders na maximaal twee jaar zelf de zorg weer op zich kunnen nemen.

Gezinshuizen zoals we die kennen vangen uithuisgeplaatste kinderen op waarbij terugkeer naar eigen ouders (bijna altijd) uitgesloten is.
Simba Familiehuizen is een jeugdhulpprogramma waarbij juist de terugkeer en familieversterking centraal staat. Een Simba Familiehuis biedt opvang in een vroeg stadium. In de gezinnen die geholpen worden, zijn ernstige zorgen en problemen en de veiligheid en de ontwikkeling van kinderen is in het geding. Maar er is ook hoop, kansen en er zijn mogelijkheden voor herstel.

In een Simba Familiehuis bieden familiehuisouders de kinderen een stabiele en vertrouwde omgeving en coördineren en organiseren het alledaagse leven en de verzorging. Tijdens de uithuisplaatsing wordt de verbinding met de eigen context van de kinderen zoveel mogelijk in stand gehouden. De kinderen gaan naar hun eigen school en (sport)clubs en ouders blijven verantwoordelijk voor zaken als zakgeld en kleding. Ook is er volop mogelijkheid voor de ouders om hun kinderen te bezoeken.


Visie achter Simba Familiehuizen

Het Simba Familiehuizenprogramma heeft de volgende uitgangspunten:
Vroegtijdige interventie
Simba Familiehuizen zet in op uithuisplaatsing en intensieve begeleiding in een vroeg stadium, waarbij de ouders vanaf het begin vrijwillig meewerken aan de veilige terugkeer van de kinderen naar huis.

Broertjes en zusjes bij elkaar
Omdat het doel van Simba Familiehuizen programma is: families bij elkaar houden en voorkomen dat ze uit elkaar vallen, worden bij Simba Familiehuizen broertjes en zusjes te allen tijde samen opgevangen.

Familieversterking, gericht op terugkeer
Essentieel in de werkwijze van het Simba Familiehuis Programma is het werken aan herstel van de band tussen de kinderen, hun ouders en het netwerk. Vanaf het begin van de uithuisplaatsing werken de ouders mee om hun leven weer op de rit te krijgen. Ze krijgen hierbij intensieve systeemgerichte ondersteuning (familieversterking) van een familie- begeleider, gedurende anderhalve dag per week.

Wie zijn er betrokken?
Simba Familiehuizen is een initiatief van SOS Kinderdorpen in samenwerking met Stichting Jeugddorp De Glind en Gezinshuis.com. In alle stadia van een uithuisplaatsing werkt Simba Familiehuizen nauw samen met de voor het gezin belangrijke partijen. Dat is allereerst het eigen netwerk van de ouders, de professionals die al betrokken zijn bij het gezin en de professionals uit het Simba-team waaronder de Simba Familiehuisouders en familiebegeleiders.

Plaats en startdatum van de Simba Familiehuizen

In totaal worden vijf Simba Familiehuizen opgezet die plaats bieden aan 25 kinderen uit tien kwetsbare families. In de loop van 2019 wordt gestart met de eerste Simba Familiehuizen in Midden-Nederland en de Randstad.

Meer informatie
Lees meer over Simba in deze factsheet.

Ben je een verwijzer en geïnteresseerd in meer informatie over dit programma, lees dan deze brochure en/of neem contact met ons op.

Ben je geïnteresseerd om als familiehuisouder een Simba Familiehuis te starten, dan kan je hier de vacature of de folder bekijken voor meer informatie.