Simba Familiehuizen

Jeugdhulpprogramma in samenwerking met SOS Kinderdorpen

Terug naar overzicht

Familieversterking centraal bij SIMBA Familiehuizen

Samen met initiatiefnemer SOS Kinderdorpen en partner Gezinshuis.com is Stichting Jeugddorp De Glind betrokken bij het innovatieve programma Simba Familiehuizen. Het gaat om een gezinswoonvorm waarin broertjes en zusjes van 0 tot 18 jaar samen worden opgevangen. Het doel is familieversterking en, als het kan, een veilige terugkeer naar huis.

Simba Familiehuizen is een jeugdhulpprogramma waarin familieversterking centraal staat en het netwerk van het gezin meewerkt aan herstel en, indien mogelijk, veilige terugkeer naar de ouder(s).

Een Simba Familiehuis biedt opvang op het moment dat de kinderen een veilige plek nodig hebben. In de gezinnen die geholpen worden, zijn ernstige zorgen en problemen waardoor de veiligheid en de ontwikkeling van kinderen in het geding is. Maar er is ook hoop, kansen en er zijn mogelijkheden voor herstel.

In een Simba Familiehuis bieden de Simba Familiehuisouders de kinderen een stabiele en vertrouwde omgeving en coördineren en organiseren het alledaagse leven en de verzorging. Tijdens de uithuisplaatsing wordt de verbinding met de eigen omgeving van de kinderen zoveel mogelijk in stand gehouden. De kinderen gaan bij voorkeur naar hun eigen school en (sport)clubs en blijven contact houden met ouders, familie en vrienden.

Het Simba Familiehuizenprogramma heeft de volgende uitgangspunten:

Broertjes en zusjes bij elkaar

Omdat het doel van Simba Familiehuizen programma is: families bij elkaar houden en voorkomen dat ze uit elkaar vallen, worden bij Simba Familiehuizen broertjes en zusjes samen opgevangen.

Familieversterking

Essentieel in de werkwijze van het Simba Familiehuis Programma is het werken aan herstel van de band tussen de kinderen, hun ouders en het netwerk. Nadat het gezin tot rust is gekomen, werken de ouders en hun netwerk aan familieversterking. De ouders krijgen intensieve systeemgerichte ondersteuning (familieversterking) van een familiebegeleider voor anderhalve dag per week. Dit gedurende een periode van anderhalf tot twee jaar, inclusief nazorg.

Inzetten van het netwerk

Vanaf het begin wordt het eigen netwerk van de ouders en kinderen betrokken. Gezamenlijk wordt onderzocht welke mogelijkheden er binnen het eigen netwerk zijn om het gezin te ondersteunen en een veilige terugkeer van de kinderen mogelijk te maken. Ook wordt er gedurende meerdere maanden nazorg geboden om de overgangsfase goed te laten verlopen.

Wie zijn er betrokken?

Simba Familiehuizen is een initiatief van SOS Kinderdorpen in samenwerking met Stichting Jeugddorp De Glind, Gezinshuis.com en met financiële steun van de Nationale Postcode Loterij. In alle stadia van een uithuisplaatsing werkt Simba Familiehuizen nauw samen met de voor het gezin belangrijke partijen. Dat is allereerst het eigen netwerk van de ouders, de professionals die al betrokken zijn bij het gezin en de professionals uit het Simba-team waaronder de Simba Familiehuisouders en familiebegeleiders.

Meer informatie

Lees meer over Simba in deze factsheet

Ben je een verwijzer en geïnteresseerd in meer informatie over dit programma, lees dan deze brochure en/of neem contact met ons op.

Ben je geïnteresseerd om als familiehuisouder een Simba Familiehuis te starten, dan kan je hier de folder bekijken voor meer informatie.