Simba Familiezorg

Terug naar overzicht

Familieversterking centraal bij SIMBA Familiezorg

Jeugdhulpprogramma in samenwerking met SOS Kinderdorpen

Samen met initiatiefnemer SOS Kinderdorpen en partner Gezinshuis.com is Stichting Jeugddorp De Glind betrokken bij het innovatieve programma Simba Familiezorg. Het gaat om het gezamenlijk opvangen van  broertjes en zusjes in een gezinshuis of pleeggezin. Het doel is familieversterking en, als het kan, een veilige terugkeer naar huis.

Simba Familiezorg is een jeugdhulpprogramma waarin familieversterking centraal staat en het netwerk van het gezin meewerkt aan herstel en, indien mogelijk, veilige terugkeer naar de ouder(s).

De gezinshuis of pleeggezin biedt opvang op het moment dat de kinderen een veilige plek nodig hebben. In de gezinnen die geholpen worden, zijn ernstige zorgen en problemen waardoor de veiligheid en de ontwikkeling van kinderen in het geding is. Maar er is ook hoop, kansen en er zijn mogelijkheden voor herstel.

De gezinshuis- of pleegouders bieden de kinderen een stabiele en vertrouwde omgeving en coördineren en organiseren het alledaagse leven en de verzorging. Tijdens de uithuisplaatsing wordt de verbinding met de eigen omgeving van de kinderen zoveel mogelijk in stand gehouden. De kinderen gaan bij voorkeur naar hun eigen school en (sport)clubs en blijven contact houden met ouders, familie en vrienden.

Het Simba Familiezorgprogramma heeft de volgende uitgangspunten:

Broertjes en zusjes bij elkaar

Omdat het doel van Simba Familiezorg programma is: families bij elkaar houden en voorkomen dat ze uit elkaar vallen, worden broertjes en zusjes samen opgevangen, tenzij dat niet in hun belang is.

Familieversterking

Essentieel in de werkwijze van het Simba Familiezorg is het werken aan herstel van de band tussen de kinderen, hun ouders en hun netwerk. Nadat het gezin tot rust is gekomen, werken de ouders en hun netwerk aan familieversterking. De ouders krijgen intensieve systeemgerichte ondersteuning (familieversterking) van een familiebegeleider voor anderhalve dag per week. Dit gedurende een periode van anderhalf tot twee jaar, inclusief nazorg.

Inzetten van het netwerk

Vanaf het begin wordt vraagt de familiebegeleider, samen de ouders en kinderen, mensen die belangrijk zijn voor het gezin om om indersteuning. Gezamenlijk wordt onderzocht hoe het eigen netwerk kan bijdragen aan een veilige terugkeer van de kinderen en een vangnet kan zijn op lange termijn. Ook wordt er gedurende meerdere maanden nazorg geboden om de overgangsfase goed te laten verlopen.

Wie zijn er betrokken?

Simba Familiezorg is een initiatief van SOS Kinderdorpen in samenwerking met Stichting Jeugddorp De Glind, Gezinshuis.com en met financiële steun van de Nationale Postcode Loterij. In alle stadia van een uithuisplaatsing werkt Simba Familiezorg nauw samen met de voor het gezin belangrijke partijen. Dat is allereerst het eigen netwerk van de ouders, de professionals die al betrokken zijn bij het gezin en de professionals uit het Simba-team.

Meer informatie

  • Lees meer over Simba Familiezorg in deze factsheet.
  • Ben je een verwijzer en geïnteresseerd in meer informatie over dit programma, lees dan deze brochure en/of neem contact met ons op.
  • Ben je geïnteresseerd om als gezinshuis- of pleegouder samen te werken met Simba Familiezorg, dan vind je in deze folder meer informatie.