Terug naar overzicht

Levensvragen van jeugdigen en (gezinshuis)ouders

In Jeugddorp De Glind zijn verschillende mogelijkheden en voorziening die jeugdigen op weg helpen naar een betere toekomst. Bij judo, (zaal)voetbal en fitness leren de kinderen volhouden en samenwerken. Meer creatief aangelegd? Dan gaan de kinderen naar Atelier Gerbera om hier laagdrempelig hun talenten te ontdekken op het gebied van taal en creatieve vorming. Met de ondersteuning van het gezinshuis hebben de kinderen een goede basis om weer ‘normaal’ op te groeien.

Maar hoe zit het dan met levensvragen?

Hiervoor zetten wij project Zingeving in. Voor een uithuisgeplaatst kind zijn levensvragen vragen anders ingekleurd, omdat ze al zoveel hebben meegemaakt. In Jeugddorp De Glind werken wij samen met de Dorpskerk De Glind en Achterveld om nog extra aandacht te geven aan deze complexe/moeilijke vragen. Vragen over hoe je betekenis kunt geven aan het leven en wat je overkomt. Vragen over wie je bent, wat je wilt en wat dat betekent voor hoe je met elkaar om gaat; vragen over onderwerpen zoals wanhoop en vertrouwen; over kleine en grote dingen waar de jeugdigen tegen aan lopen. Onderwerpen zoals veiligheid, vertrouwen hebben in anderen, wat je mag verwachten van anderen en wat wordt er verwacht van het kind.

Opgroeien is niet alleen lichamelijk opgroeien, maar ook geestelijk, mentaal en spiritueel. Bij Stichting Jeugddorp De Glind vinden wij al deze punten belangrijk. Een jongere leert bij Zingeving:

– vertrouwen opbouwen;
– zich veilig te voelen;
– relatie opbouwen;
– moeilijke vragen durven te stellen;
– zichzelf leren kennen
– vergroten van zelfkennis en eigenwaarde

Met deze bouwstenen staan de jeugdigen sterken in hun schoenen en kunnen ze verder werken aan hun eigen toekomst. Het project Zingeving uit twee onderdelen.

De aandachtspersoon

Soms heb je iemand nodig en daarvoor is de aandachtspersoon de ideale persoon. In Jeugddorp De Glind is dat de dominee van de Dorpskerk. Met haar kunnen de kinderen praten over hun gevoelens, zoals: boosheid en blijdschap, wanhoop en hoop, schuld en onschuld. Uithuisgeplaatste kinderen hebben hier meer aandacht voor nodig, omdat ze niet geleerd hoe je deze vragen op een ‘gewone manier’ vraagt. Die aandacht, dat er iemand is die naar ze luistert en doorvraagt.

Naast kinderen hebben ook de (gezinshuis)ouders levensvragen. Daarom is de aandachtspersoon niet alleen voor kinderen en jeugdigen, maar ook voor volwassenen in Jeugddorp De Glind.

Kom Binnen

Elke woensdagmiddag is er Kom Binnen in de Dorpskerk. Kinderen kunnen naar binnen lopen om iets te delen met de dominee. Of een briefje achterlaten bij Sterre. Sterre is een personage waar de kinderen (anoniem) hun gevoelens, problemen en verhalen kwijt kunnen. Het anoniem ‘vertellen’ van verhalen maakt het laagdrempelig.

Kom Binnen eindigt altijd met het aansteken van een kaarsje. Een mooi voorbeeld: Een jongetje maakte zich zorgen om zijn gezinshuisouder. Tijdens Kom Binnen heeft hij gevraagd of er een kaarsje voor zijn gezinshuisouder aangestoken kan worden. Hiermee verbinden de kinderen zich met de kerk en met hun gezinshuisouders op een ‘spirituele’ manier.