Organisatienieuws

Leefgebied werken & leren

5 juli 2018

Anders leren bij Switch: “niet schorsen, maar even buiten lopen”

We zijn in Jeugddorp De Glind, bij Switch, een bijzondere voorziening op het gebied van zorg en onderwijs. Voor jongeren die vastlopen op school.

Ramona Floor, als sociotherapeut werkzaam bij zorgaanbieder Stichting Jeugddorp De Glind vertelt hoe zij en haar collega’s werken: “Wij zijn er voor jongeren die (tijdelijk) niet in staat zijn om onderwijs te volgen. We werken met hen aan terugkeer naar school. Maatwerk is hierbij belangrijk.” Iedere jongere krijgt de kans en mogelijkheid om in zijn of haar tempo te kunnen stabiliseren en normaliseren. Ramona: “Onze aanpak is in eerste instantie gericht op relatie en vertrouwen, niet op correctie en ongewenst gedrag. Bij Switch kun je bijvoorbeeld niet geschorst worden. Als jongeren ‘eruit knallen’ gaan we naar buiten en lopen een rondje, net zolang tot het weer gaat.”

Leervorm waarmee het wél lukt
Jan Weitering, manager Integrale Dagprogrammering vertelt over de aanpak ‘Anders Leren’. “Een werkwijze waarbij wij als zorgaanbieder nauw samenwerken met de Donnerschool”, een school voor speciaal onderwijs, gevestigd in het Jeugddorp. “Onderwijs is essentieel om later te participeren in de samenleving. In Glindse gezinshuizen (=kleinschalige woonopvang van uithuisgeplaatste jongeren) en in de regio zijn er jongeren die vastlopen op school en daardoor geen onderwijs meer volgen. Het gaat om jongeren die ernstig ontregeld gedrag vertonen, vaak voortkomend uit complex trauma of psychiatrische problematiek. Wij bieden hen een andere vorm van leren, een aanpak waarmee het wel lukt. Met aandacht voor de individuele behoeften en perspectief van het kind, aandacht voor het sociaal emotionele.”

OZA’s: flexibel doen wat nodig is
Jan: “wij bieden binnen onze werkwijze Anders Leren zorgarrangementen (OZA’s) op maat. Onze visie én de manier waarop wij georganiseerd zijn (netwerkorganisatie) maken dat wij onze expertise en personeel flexibel kunnen inzetten en eenvoudig kunnen op- en afschalen. We doen wat nodig is waarbij de behoefte van het kind of de jongere leidend is.”
“Switch is een van de mogelijkheden binnen Anders leren; het is onze lokale voorziening op het snijvlak van zorg en onderwijs. Het is een veilige plek waar op maat schoolse leeractiviteiten aangeboden worden, al dan niet in combinatie met vrijetijdsactiviteiten, en sociale vaardigheden worden geoefend. Hierdoor kunnen jongeren weer grip op hun eigen leven krijgen.”
We bieden ook andere vormen van onderwijszorgarrangementen zoals begeleiding op de eigen school van het kind.

Terug naar overzicht