Beleid

Privacybeleid
Er zijn situaties waarin jouw gegevens door Stichting Jeugddorp De Glind verwerkt worden. Het is daarom goed dat jij weet wat daarmee gedaan wordt en hoe je jouw wensen rondom jouw gegevens kan aangeven. Meer hierover kan je lezen in ons privacybeleid.

Vertrouwenspersoon
Jeugdigen in de jeugdhulp hebben de beschikking over een onafhankelijke vertrouwenspersoon. Deze persoon is er voor je als je er niet uit komt met een medewerker van Stichting Jeugddorp De Glind. Een vertrouwenspersoon neemt je verhaal altijd serieus.

In dit document alle informatie op een rij en de contactgegevens.

Klachten
Heb je een klacht over onze organisatie of over een medewerker, dan kun je die als volgt indienen.

Deze procedure is voor jongeren die jeugdhulp ontvangen, ouder(s) met gezag, ouder(s) zonder gezag, voogden, pleegouders, gezinshuisouders of degene die samen met de ouder het gezag over de jeugdige uitoefent, of een nabestaande van zo iemand.

Een klacht moet zo duidelijk mogelijk beschrijven over welke gedraging het gaat, waar en wanneer dat is gebeurd en welke medewerker of organisatie het betreft. De klacht moet ook duidelijk maken wie de klager is en met welke adresgegevens, mailadres en/of telefoonnummer de klager te bereiken is.

In dit document staat de complete regeling

De onafhankelijke klachtencommissie die klachten aan het adres van Stichting Jeugddorp in behandeling neemt, werkt ook voor 3 andere organisaties in De Glind, namelijk Gezinshuis.com, Gezinspiratieplein en Rudolphstichting.

Jaarrekening 2019
Je kunt hier de goedgekeurde jaarrekening van 2020 bekijken.

Meerjarenbeleidsplan
Voor de jaren 2019-2023 hebben we een meerjarenbeleidsplan geschreven. De samenvatting daarvan kan je hier lezen.

ANBI
Stichting Jeugddorp De Glind heeft een ANBI status.
Lees hier het standaardformulier met onze gegevens.