Beleid

Terug naar Beleid

Privacybeleid
Er zijn situaties waarin jouw gegevens door Stichting Jeugddorp De Glind verwerkt worden. Het is daarom goed dat jij weet wat daarmee gedaan wordt en hoe je jouw wensen rondom jouw gegevens kan aangeven. Meer hierover kan je lezen in ons privacybeleid.

Vertrouwenspersoon
Jeugdigen in de jeugdhulp hebben de beschikking over een onafhankelijke vertrouwenspersoon. Deze persoon is er voor je als je er niet uit komt met een medewerker van Stichting Jeugddorp De Glind. Een vertrouwenspersoon neemt je verhaal altijd serieus. Hier vind je alle informatie op een rij en contactgegevens.

Klachten
Heb je een klacht over onze organisatie of over een medewerker, neem dan contact op met de klachtenfunctionaris van Stichting Jeugddorp De Glind 0342 – 45 90 30 of stuur een mail dan kun je die als volgt indienen.

Deze procedure is voor jongeren die jeugdhulp ontvangen, ouder(s) met gezag, ouder(s) zonder gezag, voogden, pleegouders, gezinshuisouders of degene die samen met de ouder het gezag over de jeugdige uitoefent, of een nabestaande.

Een klacht moet zo duidelijk mogelijk beschrijven over welke gedraging het gaat, waar en wanneer dat is gebeurd en welke medewerker of organisatie het betreft. De klacht moet ook duidelijk maken wie de klager is en met welke adresgegevens, mailadres en/of telefoonnummer de klager te bereiken is. In dit document staat de complete regeling

De onafhankelijke  Klachtencommissie die klachten aan het adres van Stichting Jeugddorp in behandeling neemt, werkt ook voor 3 andere organisaties in De Glind, namelijk Gezinshuis.com, Gezinspiratieplein en Rudolphstichting.
Lees hier het Jaarverslag 2021 van de Klachtencommissie – Jaarverslag 2021 Klachtencommissie St.Jeugddorp De Glind

Jaarrekening 2021
Je kunt hier de goedgekeurde jaarrekening van 2021 bekijken.

Meerjarenbeleidsplan
Voor de jaren 2019-2023 hebben we een meerjarenbeleidsplan geschreven.
De samenvatting daarvan kan je hier lezen.

Verdere gegevens
KvK nummer: 65991729
BTW: NL856347292B01

 

ANBI
Stichting Jeugddorp De Glind heeft een ANBI status.
Lees hier het formulier met onze gegevens.

Gecertificeerd
Stichting Jeugddorp De Glind is ISO gecertificeerd. Ons kwaliteitssysteem voldoet aan de eisen van ISO 9001 (2015).