20 maart 2020

Wat betekent corona voor onze jeugdhulp?

Stichting Jeugddorp De Glind en de bij haar aangesloten partners op het gebied van wonen, vrijetijd en leren/werken, volgen de richtlijnen van het RIVM in de bestrijding van het coronavirus. Concreet betekent dit:

  • de zorg voor jeugd door gezinshuisouders gaat door
  • vrijetijdsactiviteiten (sport, creatief) in Jeugddorp De Glind gaan niet door
  • we zijn gewoon bereikbaar, per mail of telefoon. Contact ons gerust!
  • afspraken met ons gaan zoveel mogelijk door, maar dan telefonisch of met videobellen in plaats van fysiek

Gezinshuisouders in het hele land en daarmee ook in De Glind maken er het beste van nu kinderen en jongeren niet naar school of opvang kunnen. We horen positieve geluiden, maar we horen ook dat het enorm pittig kan zijn nu veel begeleiding en ondersteuning wegvalt.
De oproep ‘Let een beetje op elkaar’ geldt wat ons betreft dan ook zeker voor onze gezinshuizen in De Glind en gezinshuizen in de regio.

Heb je vragen, wil je overleggen, zoek je een plek voor een jongere, ben je benieuwd wat momenteel nog wel of niet door kan gaan?
Neem gerust contact met ons op. We zijn per telefoon of mail gewoon bereikbaar en kijken graag met je naar wat wél mogelijk is.

Terug naar overzicht