Medewerkers

Stichting Jeugddorp De Glind is een innovatieve, flexibele netwerkorganisatie die zich in en vanuit het Jeugddorp inzet voor uithuisgeplaatste jeugdigen en jeugdigen uit de regio met een complexe ontwikkelvraag. De stichting doet dit samen met of via de bij haar aangesloten partners.

Anton de Munck - Integraal casemanager Jeugddorp De Glind

Ik ben Anton de Munck, Integraal Casemanager bij Stichting Jeugddorp De Glind. Ik ben contactpersoon en procesverantwoordelijke voor de plaatsing van jongere op het gebied van wonen en werken/leren of dagbesteding. Mijn werk begint bij de jongere. Ik kijk eerst met een jongere wat hij of zij nodig heeft en zou willen. In onze aanpak staat tenslotte de jongere centraal, we besluiten niet voor jou, maar met jou. Samen met de jongere en zijn of haar betrokkenen ga ik vervolgens op zoek naar de juiste plek(ken) binnen De Glind of in de regio.

Zelf ben ik geboren en getogen in De Glind en heb er meer dan 20 jaar gewoond. Wat De Glind bijzonder maakt, is dat het een gewoon dorp is waar kinderen veilig kunnen opgroeien en/of kunnen werken aan hun toekomst.

Willeke de Bruin - Account Manager Jeugddorp De Glind

Mijn naam is Willeke de Bruin en ik ben werkzaam als Marketing Accountmanager voor Stichting Jeugddorp De Glind. En daar ben ik trots op! Want werken voor Stichting Jeugddorp De Glind is je inzetten voor kinderen, jongeren en jongvolwassenen met complexe problematiek. Het bieden van een veilig thuis, een perspectief biedende werkplek en ‘gewoon’ kijken wat de jeugdige nodig heeft; dat is mijn dagelijkse drijfveer.

Als Accountmanager ben ik vooral in contact met gemeenten, partners en netwerk. Ik vind het mooi om het verhaal van Stichting Jeugddorp De Glind te vertellen; zo’n klein dorp dat zo’n grote bijdrage kan leveren aan jeugdigen en dit ook al meer dan 100 jaar doet. Eerder al heb ik Jeugddorp De Glind leren kennen toen ik hier stage ging lopen voor mijn opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening. Deze uiterst leerzame stage heb ik vervolgd met diverse functies, zo was ik onder meer werkzaam als gezinscoach van multiproblem-gezinnen en relatiebeheerder bij een specialistisch uitzendbureau in zorg & welzijn.
Nu weer terug in De Glind waar mijn ervaring en drijfveer zich mooi verenigen!

 

Henk Jonker – Bestuurder

Bestuurlijke zaken

De Raad van Toezicht bestaat uit:

  • Harco de Bruin, voorzitter
  • Ella Lobregt
  • Klaas Beens

Leden van de Raad van Toezicht ontvangen voor hun werkzaamheden een onkostenvergoeding volgens de regels van vrijwilligerswerk.
Medewerkers en de bestuurder van Stichting Jeugddorp vallen onder het beloningsbeleid van de CAO Jeugdzorg.