Expertise centrum

Jeugddorp De Glind

Het Jeugddorp is een plek waar jeugdigen veerkrachtig kunnen opgroeien.
Maar het Jeugddorp is meer.

Doordat in De Glind al decennialang kinderen, jongeren en jongvolwassen worden opgevangen is er veel ervaring, kennis en kunde beschikbaar in het dorp. Veel innovatieve (jeugdhulp)projecten zijn ontstaan in De Glind. Vanuit het Jeugddorp verspreiden en delen we onze kennis, kunde en ervaring.

Voorbeelden van innovatie en expertise:

  • Partners in het Jeugddorp ontwikkelden een vernieuwde aanpak van het hulpverleningsplan; het Dynamisch Ontwikkelplan.
  • In De Glind is het Gezinspiratieplein gevestigd en ook ontstaan. Dit kennisinstituut verzorgt trainingen voor gezinshuisouders en pleegouders. Doet onderzoek en brengt publicaties uit.
  • Gezinshuis.com is een landelijke franchiseorganisatie en netwerkpartner voor zelfstandig ondernemende gezinshuizen. Ze begeleiden gezinshuisouders bij de start van hun gezinshuis en ondersteunen en adviseren hen in de positie van sociaal ondernemer.
  • Het Jeugddorp is een plek waar veel stagiairs en buitenlandse jaarvrijwilligers een plek vinden.