Wat is een gezinshuis?

Een gezinshuis is een 24-uursopvang voor uithuisgeplaatste kinderen. In een gezinshuis wonen 3 tot 6 kinderen, samen met de gezinshuisouders. Met elkaar vorm je een gezin, in een gewoon huis. De gezinshuisouders zijn de vaste basis van het gezin. Die basis en de kleinschaligheid maken een gezinshuis tot dé plek waar kinderen kunnen herstellen en ontwikkelen.

Gezinshuis in Jeugddorp De Glind

In De Glind kunnen kinderen, jongeren en jongvolwassenen al decennialang veilig opgroeien en/of werken aan hun toekomst. Er zijn voorzieningen op alle leefgebieden. Je kunt er wonen in gezinshuizen, naar school, een leerwerktraject volgen en gebruik maken van speciale vrijetijdsvoorzieningen.

Ons unieke 4e leefgebied: de dorpsgemeenschap

Maak het verschil

  • Jij biedt perspectief aan kinderen en jongeren met complexe vraagzorg
  • Je woont in in een ruim huis en in het groen
  • Je hoort bij een bijzondere dorpsgemeenschap en je draagt daar ook aan bij

"In Jeugddorp De Glind letten we op onze eigen en elkaars kinderen."

- Gezinshuisouder in De Glind

Wat is Jeugddorp De Glind?
Jeugddorp De Glind is een klein en groen dorp, vlakbij Amersfoort, met zo’n 650 inwoners. Bijzonder aan het dorp is dat er al meer dan 100 jaar uithuisgeplaatste kinderen worden opgevangen in gezinnen. Meer informatie

Wie zijn wij?
Stichting Jeugddorp De Glind is een jonge, flexibele, servicegerichte netwerkorganisatie voor kinderen, jongeren en jongvolwassenen met een complexe
ontwikkelvraag. Een jeugdhulpaanbieder nieuwe stijl die uitgaat van het perspectief van de jeugdige en hem of haar maatwerk levert. We stellen vanuit de leefgebieden wonen, leren/werken en vrijetijd mét de jeugdige een passend totaalpakket samen.
Ons motto is dan ook: je hoort erbij en je doet mee!

Klik hier voor meer informatie.

Ontvang het magazine via de mail

Contactgegevens

Heb je vragen of wil je meer weten? Neem hieronder contact met ons op!

  • We gebruiken je naam en e-mailadres alleen om je een reactie te sturen op jouw vraag of opmerking.

"Iedereen heeft nu zijn plekje."

In het gezinshuis zijn we nog steeds een gezin, maar nu met meer kinderen dan voorheen. De geplaatste kinderen hebben door hun verleden meer sturing en aandacht nodig dan onze eigen kinderen. Daarom vinden wij het belangrijk om bewust tijd voor hen vrij te maken. Door één op één een uitstapje te plannen of gericht te vragen hoe ze het gezinshuis beleven.

- Corine Groen, Gezinshuisouder

Schrijf je in voor de nieuwsbrief