Gezinshuizen

Een plek om op te groeien en te ontwikkelen.

Wij zijn er voor uithuisgeplaatste kinderen; kinderen en jongeren die in hun leven al veel hebben meegemaakt of gemist. Zij hebben hulp en ondersteuning nodig.

Wij werken daarin samen met onze gezinshuispartners. Gezinshuizen in De Glind en in de regio. Gezinshuizen met hun eigen expertise en doelgroep. Als er een aanmelding binnenkomt bespreken we met elkaar of er een match is.
Gezinshuizen en jeugdigen worden ondersteunt door onze gedragswetenschappers, integraalcasemanagers en ambulantbegeleiders.

Wil jij ook gezinshuispartner worden: hier vind je meer informatie