30 januari 2019

Hier heb je genoeg begeleiding – Werken en leren in Jeugddorp De Glind

Hoe denkt een jongere eigenlijk over Jeugddorp De Glind? Een Glindse jongere beschrijft het voor jou in een serie van 5 blogs met zijn beeld op de leefgebieden van De Glind: werken/leren, wonen, vrijetijd en de dorpse gemeenschap. Dit keer deel 1: Werken en leren in Jeugddorp De Glind.

De J.H. Donnerschool

“School is een belangrijk onderdeel voor de toekomst van kinderen en jongeren in het Jeugddorp De Glind. Een gedeelte van de kinderen gaat naar een school buiten het dorp en voor de kinderen die niet naar een reguliere school kunnen is er in het dorp zelf speciaal onderwijs. De Donnerschool, waar je van groep 1 tot examenjaar VMBO-tl kan werken aan je toekomst, is een grote uitkomst voor veel jongeren.”

Vervoer naar school

“De school is op loopafstand voor het hele dorp. Niet alleen kinderen en jongeren uit de Glind gaan naar de J.H. Donnerschool ook kinderen uit omgrenzende plaatsten zijn hier te vinden. Die kinderen komen vaak met het leerlingenvervoer, dat onder de jongeren weleens ‘autitaxi’ wordt genoemd. De taxi’s komen om 8:20 aan om de kinderen te brengen en staan om klokslag 14:00 weer te wachten om ze op te halen.”

Wat houdt speciaal onderwijs in

“Het speciaal onderwijs in de Glind is gericht op kinderen en jongeren met gedrag/concentratie problemen. Op zo’n school heb je kleinere klassen en meer aandacht van een docent. Daarnaast geeft 1 docent ook meerdere vakken en hoef je niet van lokaal naar lokaal, maar blijf je voor zover het kan in hetzelfde lokaal. Natuurlijk kun je praktijkvakken als koken en handvaardigheid niet in een klaslokaal geven, voor dat soort vakken zijn er aparte ruimtes met andere leerkrachten.”

Switch

“Voor kinderen die het op speciaal onderwijs ‘net niet’ redden is er altijd een back-up. Zo heb je Switch. Een dagbesteding waar ook ik heen ga. Hier heb je genoeg begeleiding om een aantal uur per dag 1 op 1 hulp te krijgen met school. We hebben hier ook koken. Twee keer in de week maakt een jongere samen met een sociotherapeut een lunch voor iedereen. Sinds kort is er een nieuwe stagiaire die veel creatieve activiteiten met jongeren doet. Het is echt een plek om te groeien of om juist even een break te nemen.”

Terug naar overzicht