Hoe doen we dat

De kracht van het gewone leven doet zijn werk

Terug naar Hoe doen we dat

Stichting Jeugddorp De Glind is een innovatieve, flexibele netwerkorganisatie die zich in en vanuit het Jeugddorp inzet voor jeugdigen met een complexe ontwikkel- of ondersteuningsvraag. De stichting doet dit samen met of via de bij haar aangesloten partners.

Wij zijn ontstaan na de transitie, dus ingesteld op de jeugdhulp van nu. We bieden ‘zo gewoon mogelijk opgroeien’ op een plek die bijzonder is vanwege de jarenlange ervaring, gedegen kennis en hoog voorzieningenniveau waaruit we per jongere maatwerk samenstellen.

Onze aanpak & werkwijze
De servicegerichte benadering van jeugdhulp die alle Jeugddorp-partners hanteren, kenmerkt zich door;

  • Eigen regie jeugdigen en netwerk
  • Maatwerk
  • Vraaggericht werken
  • Professioneel ondernemerschap
  • Samenhang en verbinding
  • Kleinschaligheid

Veel partners, één werkwijze
Gezinshuizen, zorg- en onderwijsorganisaties en ondernemers in De Glind en uit de regio bundelen hun krachten en werken samen onder de ‘formule Jeugddorp’. Kern van de formule: ‘vakkundig maatwerk bieden aan jeugdigen met een complexe ontwikkelvraag zodat zij zich kunnen ontwikkelen tot volwaardig burgers’.

Bekijk hier de complete tekst van onze onze samenwerkingsformule of het manifest dat onze partners ondertekenen.

Een aanpak die past bij nu

We zijn ingesteld op de transformatie van de jeugdzorg en dragen bij aan de participatiemaatschappij.

Veel kennis en ervaring

In Jeugddorp De Glind wordt al decennialang innovatieve jeugdzorg geleverd.

Een eigen innovatieve benadering

Bestaat uit dynamisch ontwikkelplan, preventie, regie bij jeugdige, aandacht voor netwerk & roots, maatwerk, eenvoudig op- en afschalen.

Toegang tot vele voorzieningen

We zijn klein en flexibel met een uitgebreid netwerk van partners op alle leefgebieden, waaronder veel kleinschalige initiatieven uit Jeugddorp De Glind.