Impact maken in de zorg voor jeugdigen!

19 Jan

Stichting Jeugddorp De Glind is in jeugdzorgland een relatief kleine speler. We willen echter zowel regionaal van betekenis zijn, als ook landelijk impact hebben. Hierbij hebben we maar één doel: zoveel mogelijk impact hebben in het leven van de kinderen, jongeren en gezinnen die het nodig hebben.
Hoe we dat de komende jaren gaan doen is te lezen in ons Meerjarenbeleidsplan 2024 – 2028