10 november 2022

Kom in contact met lotgenoten

Bij lotgenotengroep ‘In het belang van het kind’ staan de deuren open. Sally:
“Slachtoffers die zich herkennen in onze verhalen, kunnen zich aansluiten. Wees welkom!
Dan komen we samen op voor de belangen van de kinderen.”

Je kunt op twee manieren in contact komen met de lotgenotengroep “In  het belang van het kind’

Facebookgroep:  In het belang van het kind | Facebook
Per e- mail: inhetbelangvanhetkind@gmail.com

Slachtoffers van Jeugddorp De Glind zijn maandag 7 november 2022 voor het eerst in gesprek gegaan met de directies van Pluryn en Stichting Jeugddorp De Glind. Ze zijn een lotgenotengroep begonnen voor oud-pleegkinderen die misbruik en geweld in De Glind meemaakten: ‘In het belang van het kind’.

Terug naar overzicht