Wonen, leren/werken, vrijetijd én dorp

4 leefgebieden waaruit we maatwerk samenstellen

Wat heb je nodig, wat kunnen we voor je doen? Dat zijn de vragen die we stellen aan jeugdigen. Op basis van een dynamisch ontwikkelplan leveren we maatwerk op verschillende leefgebieden. Doordat we een innovatieve netwerkorganisatie zijn, leveren wij precies wat nodig is en passen we dat eenvoudig aan als de behoefte van de jongere verandert (flexibel op- en afschalen).

Hieronder een impressie van de mogelijkheden en voorzieningen van Jeugddorp De Glind.