Een lokale huiskamer in De Glind?

Vanuit Stichting Jeugddorp De Glind onderzoeken we de behoefte aan een lokale huiskamer in het dorp. Centraal gelegen, zodat bijv. kinderboerderij, zwembad en Glindstertuin op loopafstand zijn. Het is de bedoeling een ruimte in te richten die sfeer heeft, activiteiten biedt en waarbij echt contact gestimuleerd wordt. Dit kan dan ingezet worden voor:

 • Bezoek/contactmomenten ouder(s) en kinderen
  Zodat bezoekregelingen, daar waar het niet kan, niet in het gezinshuis plaats hoeven te vinden. Dit kan zowel voor ouders prettig zijn als ook voor gezinshuisouders dat hier een neutrale ruimte in het dorp beschikbaar is, op korte afstand van bijv. kinderboerderij, Glindstertuin, pannenkoekenhuis, zwembad, enz. De ruimte wordt gezellig ingericht, waarbij ook bijv. spelletjes, knutselmateriaal op voorraad zijn.
 • Gespreksruimte
  Omgeving en sfeer bepaalt een aanzienlijk deel van het verloop van een gesprek. Een ruimte waar gesprekken in huiskamersfeer plaats kunnen vinden kan helpend zijn bij complexe gesprekken.
 • Logeeradres
  Een slaapkamer ingericht worden voor bijvoorbeeld een ouderbezoek met jonge kinderen (middagslaapje), overnachting bij avond bezoekregeling van een ouder die ver weg woont, speelruimte voor kinderen tijdens een gesprek/overleg.
 • Activiteitenruimte
  In de ruimte kunnen begeleidingsactiviteiten plaats vinden. Daarbij is wellicht ook een keukenruimte mogelijk.

In verschillende contacten is de behoefte voor een dergelijke ruimte genoemd. Om het plan, bekostiging en de fysieke inrichting goed rond te kunnen maken, hebben we een indruk nodig hoeveel er gebruik gemaakt gaat worden van een dergelijke voorziening. Daarom de vraag of de partners in De Glind via deze link een aantal vragen zouden willen beantwoorden. Het invullen kost hooguit twee minuten.

De vragenlijst staat twee weken open. Alvast bedankt!
Met vriendelijke groet,
Herman van den Berkt