Maatwerk


Wij zijn creatief in het zoeken naar oplossingen; jeugdigen vragen om maatwerk. We puzzelen door om aan te sluiten bij wat jeugdigen nodig hebben om zich goed te kunnen ontwikkelen. We doen dat voor jeugdigen die in een gezinshuis wonen en voor jeugdigen die bij onze partners een programma volgen.

We vinden het bijvoorbeeld belangrijk dat de ouder-kind-familie relatie zo goed mogelijk is en bieden daarvoor ouder- en /of systeembegeleiding. Als een kind/ jongere het bijvoorbeeld op school moeilijk heeft en een aangepast programma nodig heeft, dan kunnen we gebruik maken van onze partners op de kinderboerderij, de biologische kwekerij, de manege of de juf aan de keukentafel om jeugdigen een (tijdelijk) ondersteunend programma te bieden.

Voor meer informatie bel of mail met de integraal casemanagers via tel 0342-459030 of per mailĀ