Medewerkers & Partners

Terug naar Medewerkers & Partners

Samen flexibel en maatwerk leveren

Stichting Jeugddorp De Glind is een kleine, flexibele jeugdhulporganisatie. Door samen te werken met partners – zelf vaak ook klein en innovatief – ontstaat een netwerk waarmee we flexibel en snel maatwerk kunnen leveren aan kinderen en jongeren.

Gezinshuizen, zowel in het dorp als daarbuiten, vormen onze woonpartners.

En met sociaal ondernemers bieden we in De Glind of in de regio ontwikkeling in de vrijetijd en op het gebied van leren/werken of anders leren.

We hebben allemaal diezelfde visie op de jeugdige en hun ontwikkeling; laat zo veel mogelijk de kracht van het gewone leven zijn werk doen én benader jeugdhulp altijd relationeel. Kinderen en jongeren écht zien en vragen wat we voor ze kunnen doen.

Onze medewerkers

Onze partners