Transformatie

werkwijze van het Jeugddorp past bij deze tijd

Stichting Jeugddorp De Glind is een kleine, flexibele netwerkorganisatie die partners uit De Glind en de regio samenbrengt onder één samenwerkingsformule waarin de jeugdige centraal staat.

Wij zijn ontstaan na de transitie (zomer 2016 statutair opgericht) waardoor onze aanpak en werkwijze past bij de jeugdhulp van nu.

Jeugdige en zijn netwerk hebben de regie
Niet wij, maar de jeugdige zit aan het stuur. Met hem of haar werken we toe naar volwaardig burgerschap; participatie op alle leefgebieden.

We zijn innovatief
Zo ontwikkelden wij ondermeer het Dynamisch OntwikkelPlan (DOP) een vernieuwde aanpak van het hulpverleningsplan.

We kunnen snel op- en afschalen
Het voordeel van een nieuwe, flexibele netwerkorganisatie is dat wij maatwerk leveren dat we snel kunnen aanpassen aan de behoefte van een jeugdige.

We benutten de kracht van het gewone leven
Kleinschalige initiatieven, wonen in gezinsvormen én een heel dorp dat bijdraagt aan de ontwikkeling van jeugdigen.