Wat is een gezinshuis?

Een gezinshuis is een 24-uursopvang voor uithuisgeplaatste kinderen. In een gezinshuis wonen 3 tot 6 kinderen, samen met de gezinshuisouders. Met elkaar vorm je een gezin, in een gewoon huis. De gezinshuisouders zijn de vaste basis van het gezin. Die basis en de kleinschaligheid maken een gezinshuis tot dé plek waar kinderen kunnen herstellen en ontwikkelen.

Maak het verschil

  • Bied perspectief aan kinderen en jongeren met complexe vraagzorg
  • Ruim wonen in groen
  • Horen bij een bijzondere dorpsgemeenschap en daaraan bijdragen

Open avond in Jeugddorp De Glind

Op donderdag 25 juni vindt er een open avond plaats in Jeugddorp De Glind. Locatie: De Dorpskerk, Postweg 78, 3794 MN De Glind.

De avond begint om 19:30 en tijdens deze open avond krijg je alles te horen over Jeugddorp De Glind. Ook zal er iemand van Gezinshuis.com aanwezig zijn die je alles kan vertellen over het starten van een gezinshuis.

"Je hoort erbij en doet mee"

Je hoort erbij en doet mee.
Dat is ook mijn drijfveer: dat kinderen zich onderdeel voelen van een gezin en zich in Jeugddorp De Glind kunnen ontwikkelen.

- Henk, directeur Stichting Jeugddorp De Glind

Wat is Jeugddorp De Glind?
Jeugddorp De Glind is een klein en groen dorp, vlakbij Amersfoort, met zo’n 650 inwoners. Bijzonder aan het dorp is dat er al meer dan 100 jaar uithuisgeplaatste kinderen worden opgevangen in gezinnen.

Klik hier voor meer informatie

Wie zijn wij?
Stichting Jeugddorp De Glind is een jonge, flexibele, servicegerichte netwerkorganisatie voor kinderen, jongeren en jongvolwassenen met een complexe ontwikkelvraag. Een jeugdhulpaanbieder nieuwe stijl die uitgaat van het perspectief van de jeugdige en hem of haar maatwerk levert. We stellen vanuit de leefgebieden wonen, leren/werken en vrijetijd mét de jeugdige een passend totaalpakket samen. Ons motto is dan ook: je hoort erbij en je doet mee!

Klik hier voor meer informatie.

Op een rij: coronamaatregelen voor open avond Jeuggdorp De Glind

Aanmelden voor open avond op 25 juni

  • Let op!

    Wegens de RIVM-maatregelen mogen wij maximaal 30 personen ontvangen. Als wij meer dan 30 personen ontvangen, zullen wij kijken naar een andere oplossing.
  • We gebruiken je naam en e-mailadres alleen om je een reactie te sturen op jouw vraag of opmerking.

"Je krijgt alle ins en outs te horen"

Tijdens de open avond is er veel verteld over Jeugddorp De Glind en hoe het eigenlijk een normaal dorp is. Gezinshuis.com heeft het traject uitgelegd. Belangrijke aspecten als kostenplaatje en de aanvraag waren allemaal besproken. Je krijgt echt alle ins en outs te horen. Maar het mooiste vond ik toch het verhaal van de gezinshuisouders uit De Glind en hoe wij de mogelijkheid kregen om ze vragen te stellen. Een mooi verhaal uit de praktijk!

- Bezoeker open avond

Schrijf je in voor de nieuwsbrief