Reactie St.Jeugddorp De Glind op uitzending Omroep Gelderland 30 januari  2024

Het programma In het Vizier van de Jager van Omroep Gelderland heeft op 30 januari 2024 nogmaals aandacht besteed aan de jeugdzorg en gezinshuizen. Hierbij was ook een voormalig gezinshuis in De Glind een onderwerp en de rol die wij als zorgorganisatie Stichting Jeugddorp De Glind gespeeld hebben. Onze directeur-bestuurder Henk Jonker is geïnterviewd voor deze uitzending. Eerder waren er uitzendingen in oktober 2022 en juni 2023 over De Glind in de jaren ’80- ’90.

In de uitzending was er aandacht voor een gezinshuis in De Glind dat tot september 2022 met ons samenwerkte. In dit gezinshuis woonden kinderen die onder de verantwoordelijkheid van ons vielen. Wij hebben de samenwerking met dit gezinshuis opgezegd, omdat deze niet voldeed aan onze pedagogische visie en de eisen die wij stellen aan professioneel gezinshuisouderschap.

Kinderen moeten veilig opgroeien
Kinderen en jongeren moeten veilig kunnen opgroeien en daarbij zo veel mogelijk contact hebben met hun eigen familie. In dit gezinshuis was dit onvoldoende en dat spijt Stichting Jeugddorp De Glind. Juist in hun kwetsbaarheid – en die van hun ouders, familie en verzorgers – moeten zij onvoorwaardelijk kunnen rekenen op professionaliteit, voldoende communicatie, veiligheid en een goede samenwerking met de familie.

Samenwerking is beëindigd
Stichting Jeugddorp De Glind heeft in juli 2022 aangeven de samenwerking met het betreffende gezinshuis te gaan beëindigen. Met het gevolg dat de kinderen niet meer in het gezinshuis konden blijven wonen en zij in oktober 2022 in een ander gezinshuis zijn gaan wonen. Wij beseffen dat dit een ingrijpende gebeurtenis is voor de kinderen en hun familie.

Leren en verbeteren
Na deze uitplaatsing hebben wij als organisatie gereflecteerd op ons handelen in deze situatie en wat we beter hadden kunnen doen zodat we er van leren. De noodzaak om goed samen te werken met ouders en/of familie is hierdoor opnieuw duidelijk geworden. Verder is ook de samenwerking met de gecertificeerde instellingen en andere partijen geëvalueerd. Er heeft een leerbijeenkomst plaatsgevonden en we starten een samenwerking met Dr. Sietske Dijkstra, expert relationele veiligheid en oud-lid commissie De Winter.

Contact met de familie
Er is steeds contact geweest met de familie en ook nu zijn er gesprekken of wordt contact gezocht. Samen met de familie kijken onze medewerkers terug op de periode dat de kinderen in het gezinshuis woonden. We bespreken hoe we het anders hadden kunnen doen, maar ook wat de familie nodig heeft in hun huidige situatie.

Over de uitzendingen op 30 januari
De casus uit De Glind zoals hierboven beschreven komt uitgebreid  aan de orde. Henk Jonker heeft hierbij de intentie gehad om het algemeen te houden en de privacy van betrokken te respecteren.

Wil je reageren, iets delen of heb je vragen?
Neem contact met ons op.
Via 0342 – 45 90 30 of mail