19 juni 2019

Reactie op het rapport: ‘Onvoldoende beschermd’

Op woensdag 12 juni werd het rapport ‘Onvoldoende beschermd’ gepresenteerd, voortkomend uit een onderzoek naar geweld in de jeugdzorg in de periode 1945 – 2016. Daarin verhalen over uithuisgeplaatste kinderen die te maken kregen met geweld. Wat ons betreft is elke vorm van geweld, mishandeling, misbruik en vernedering onacceptabel.

Jeugdzorg Nederland roept slachtoffers op hun stem te laten horen. U kunt hiervoor terecht bij Slachtofferhulp Nederland.

In de komende tijd sluit onze organisatie zich aan bij de bijeenkomsten van Jeugdzorg Nederland over dit thema. Op 26 juni is er een bijeenkomst waar direct gestart wordt met overleg over conclusies uit het rapport en uitvoer van verbeteracties in de jeugdzorg.

Bekijk hier het nieuwsbericht van Jeugdzorg Nederland

Terug naar overzicht