9 januari 2023

Welkom op het symposium

Beter zorgen voor uithuisgeplaatste kinderen door meer samen te werken met hun ouders. Is dat tegenstrijdig of juist niet? Door ouders en mensen die belangrijk zijn voor het gezin een plek te geven in de jeugdzorg, kunnen we kinderen beter passende hulp bieden.

Kom luisteren, meedenken en ervaringen uitwisselen over dit thema!

Voor wie: jeugdbeschermers, jeugdhulpprofessionals, beleidsmakers, ervaringsdeskundigen, studenten, ouders van uithuisgeplaatste kinderen, gezinshuis- en pleegouders.

Datum: dinsdag 21 maart 2023
Tijd: 9:30 – 13:30 uur
Locatie: Rudolphlaan 2 – De Glind
Kosten: €20,00 (gratis voor ouders en studenten)
SKJ- punten: 2,5 punten

Meer informatie en aanmelden

Symposium – samenwerken met ouders rond uithuisplaatsen

Het symposium wordt mede mogelijk gemaakt door Rudolphstichting

Terug naar overzicht