Luisteren naar ouders is essentieel in de samenwerking rond uithuisplaatsing

Succesvol symposium in De Glind

29 maart 2023

Symposium samenwerken met ouders rond uithuisplaatsing

Ruim 140 mensen kwamen afgelopen woensdag naar De Glind voor het symposium ‘Samenwerken met ouders rond uithuisplaatsing’. Ouders, gezinshuisouders, medewerkers uit de jeugdzorg, studenten en andere belangstellenden kwamen samen om te luisteren, te praten en te delen hoe de samenwerking is én beter kan om zo de zorg voor uithuisgeplaatste kinderen te verbeteren.

“Oordeel niet, maar zie en luister naar mij”: dat was de oproep die Marlene aan het publiek deed.
Marlene deelde haar verhaal, haar verdriet en onmacht over de tijd dat haar kinderen uit huis waren geplaatst en hoe zij stap voor stap werkte, samen met een familiebegeleider, naar de thuiskomst van haar zoons. Een begeleider die haar zag én hoe dat haar hielp.

De plek van ouders is niet altijd zo vanzelfsprekend. Tijdens de workshops werd vanuit verschillende invalshoeken gekeken hoe die plek en de samenwerking vorm kan krijgen, bijvoorbeeld door de inzet van het netwerk van de ouder. Ook professionals deelden hun ervaringen: “toen ik zelf moeder werd, realiseerde ik dat ouders vechten voor hun kind. Dit was een kantelpunt in mijn leven voor de uitvoering van mijn werk als hulpverlener.”

De conclusie uit alle workshops, gesprekken en ontmoetingen draaide om een ding: “Zie Mij!”
Het belang om ouders, en mensen die belangrijk zijn voor het gezin, een plek in de jeugdzorg te geven omdat het kinderen helpt en zij daardoor beter passende hulp krijgen staat voor de bezoekers aan het symposium als een paal boven water.

Samenwerken met ouders is een van de speerpunten in de pedagogische visie van Stichting Jeugddorp De Glind. Henk Jonker: “het is zo belangrijk om te luisteren naar ouders en hun ouderschap te erkennen want dat kan de eerste stap zijn voor terug naar huis.”

Het Symposium werd georganiseerd door Mijn Kind Uit Huis, Leger des Heils, Christelijke Hogeschool Ede, Eigen Kracht Centrale, Simba Familiezorg en St. Jeugddorp De Glind organisaties die elkaar vinden in de samenwerking met ouders en ‘Gezinsclusief; de kracht van samen’ een stem geven.

Terug naar overzicht