Vacature Familiebegeleider (20-36 uur)  

 • Wil je met jouw ideeën en oplossingen bijdragen aan een betere toekomst voor kinderen? 
 • Vind jij het leuk om in een kleine organisatie met veel contacten te werken?  
 • Ben jij geïnteresseerd in het werken vanuit Simba Familiezorg? 

 Dan is deze functie iets voor jou! 

Er is momenteel veel aandacht voor het hoge aantal uithuisplaatsingen in Nederland. Stichting Jeugddorp De Glind zet zich in voor kinderen die niet thuis kunnen opgroeien, maar wil er ook aan bijdragen dat er minder kinderen uit huis geplaatst hoeven te worden. En dat er meer kinderen weer terug naar hun ouders kunnen.  

Simba Familiezorg wordt uitgevoerd door een Simba team, bestaande uit familiebegeleider, systeemcoach, casemanager, gedragswetenschapper en gezinshuisouders. Zij begeleiden kinderen en hun ouders en eventueel het bredere sociale netwerk. Dit doen zij vanuit de kernelementen van de methodiek Simba Familiezorg. 

Wie zijn wij?
Stichting Jeugddorp De Glind is een kleine, flexibele netwerkorganisatie en werkt samen met 25 gezinshuizen en zo’n 35 partners op het gebied van vrije tijd, leren-werken en hulpverlening. We zijn een jeugdhulpaanbieder die in en vanuit De Glind woonplekken in gezinshuizen en maatwerk biedt aan kinderen en jongeren (0-23) met een complexe ontwikkelvraag. Normaliseren, relatie aangaan, opvoeden en samenleven zijn de ingrediënten van ons werk. We onderscheiden ons van grote, formele organisaties door onze relationele visie op jeugdhulp en een werkwijze die aansluit bij wie het kind is en wat hij/zij wil.  

Wat is onze visie? 
Jij gelooft in onze visie: de kracht van het gewone leven!
Die visie draag je uit en je werkt met je hart en je durft daarbij buiten de gebaande paden te denken.

Zo wil jij bijdragen aan het toekomstperspectief van jeugdigen die al te veel hebben meegemaakt. 

Wij vinden het belangrijk dat jeugdigen met een complexe ontwikkelvraag echt gezien worden, dat zij met vertrouwen en de juiste tools het leven ingaan, dat zij uit kunnen gaan van hun eigen veerkracht en de kracht van het gewone leven. Ons motto is: ‘Je hoort er bij en je doet mee!’ 

Werkzaamheden
In samenwerking met de ouders, kinderen en het netwerk stel je samen met het Simba team een familieplan samen en begeleid je bij de uitvoering van dit familieplan. Je investeert in de verbinding met het netwerk van de kinderen en ouders. Je zal helpen bij netwerkbijeenkomsten omtrent het familieplan. Indien nodig ondersteun je bij begeleide omgang. Je onderhoudt het familieplan en stelt deze bij als dat nodig is. Ook stel je het nazorgplan op voor de periode na gezinshereniging. 

Je onderhoudt contacten in het professionele netwerk, waaronder- gezinsvoogden, gedragswetenschappers en gezinshuisouders. Je draagt zorg voor de registratie van plannen en de voortgang van de uitvoering van het plan in het Elektronisch Client dossier (ECD). 

Wie ben jij?

 • je gelooft in onze pedagogische visie: de kracht van het gewone leven! die draag je uit en je werkt met je hart; 
 • je doet recht aan de onlosmakelijke verbondenheid van jeugdige en ouder; 
 • je bent een idealist en hebt ideeën die het verschil maken voor kinderen en hun ouders; 
 • je weet talent en kwaliteit te herkennen en in te zetten; 
 • je bent in staat te bouwen aan een werkrelatie met het gezin op basis van gelijkwaardigheid; 
 • Je ziet het gezin en zijn netwerk als cliëntsysteem en je bent in staat aan te sluiten bij het gezin- en hen in hun directe omgeving te ondersteunen; 
 • Je bent een teamspeler; een verbinder en kan met meerdere partijen samenwerken; 
 • Je kunt per situatie inschatten wat er nodig is en daar naar te handelen; 
 • Je kunt werken vanuit meervoudige partijdigheid; 
 • je bent een omdenker, je denkt vanuit creativiteit in mogelijkheden; 
 • je werkt aan visievorming vanuit dialoog en reflectie.
   

 Wij bieden: 

 • een arbeidsovereenkomst tussen de 20 uur en 36 uur; 
 • een arbeidsovereenkomst voor de duur van 1 jaar met de mogelijkheid voor verlenging voor onbepaalde tijd; 
 • onze arbeidsvoorwaarden zijn gebaseerd op de CAO Jeugdzorg; 
 • salaris conform CAO Jeugdzorg schaal 10 (max € 4973,88) passend bij ervaring en kwalificaties; 
 • daarnaast hebben we aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden zoals een eindejaarsuitkering, opleidingsmogelijkheden, goede pensioenvoorziening en een goede hybride werken regeling; 
 • een mooi en groen dorp als werkplek in het midden van het land; 
 • leuke en gezellige collega’s in een klein en hecht team. 

Relevante eisen: 

 • je hebt een relevante afgeronde HBO-opleiding, een aanvullende systemische opleiding is een pré 
 • je hebt ruime ervaring als ambulante jeugdzorgverlener (5-7 jaar) en in het werken samen met ouders; 
 • je hebt ervaring met gezinshuishuizen; 
 • je hebt een SKJ- of BIG- registratie; 
 • je hebt ervaring met traumasensitief werken; 
 • je staat achter de visie van Simba Familiezorg; 
 • je bent flexibel in werktijden om bezoeken af te kunnen leggen; 
 • je staat open voor aanvullende scholing zoals; ‘leven in twee families’, ‘netwerkgericht werken’ en de basistraining ‘Simba Familiezorg’; 
 • je staat er voor open om waar nodig aanvullend overige ambulante werkzaamheden te verrichten. 

Ben je geïnteresseerd in deze vacature, maar wil je nog meer informatie over deze functie? Neem dan contact op met Herman van den Berkt via 0342-45 90 30 of mail.

Meer informatie vind je op www.simbafamiliezorg.nl  
Voor deze functie moet je een actuele VOG (verklaring omtrent het gedrag) kunnen overleggen.  

Interesse?
Past deze functie bij jou? Dan maken we graag kennis! 
Stuur uiterlijk 12 februari 2024 je sollicitatiebrief met CV naar   t.a.v. Manon Buitenhoff ten Cate, HR Medewerker. De 1e gesprekken zullen plaatsvinden op 15 februari in de middag. Op 22 februari in de middag zullen de 2e gesprekken worden gehouden.