Veerkrachtig opgroeien

Terug naar Veerkrachtig opgroeien

Veerkracht is eigenlijk heel gewoon. Dat zit al in je. Ook als je veel hebt meegemaakt of hulp nodig hebt. In het Jeugddorp kun je veerkrachtig opgroeien. Want in het Jeugddorp hoor je erbij en je doet mee.

Wij, en alle bij ons aangesloten partners, geloven in de veerkracht van jeugdigen. En we geloven dat de kracht van het gewone leven bijdraagt aan herstel en aan toekomstperspectief.

Wij willen dat alle kinderen, jongeren en jongvolwassen in Nederland een gelukkig, bevredigend leven kunnen leiden. Om dit te kunnen doen moeten jeugdigen nu de bouwstenen ontwikkelen waarmee ze in de toekomst zo veel mogelijk zelfstandig en volwaardig kunnen deelnemen in de samenleving.

In onze aanpak, het veerkrachtig opgroeien, staat de ontwikkeling van jeugdigen tot volwaardig burgers centraal. Waarbij ze zelf aan het stuur zitten van hun leven en de regie hebben. Want veerkrachtig opgroeien betekent ‘het vermogen ontwikkelen om te kunnen omgaan met de uitdagingen die het leven je stelt’

Op weg naar zelfredzaamheid
Participatie en zelfredzaamheid op alle leefgebieden is de maatschappelijke outcome/impact waaraan wij met jeugdigen werken. Oftewel: in de toekomst een huis, een baan en mensen om je heen die er voor je zijn, of jij voor hun.

Een aanpak die resulteert in de volgende outcome-criteria van onze voorzieningen:

  • weinig uitval
  • jeugdigen die tevreden zijn over het nut en effect van de geleverde ondersteuning
  • en doelrealisatie in de vorm van afname van problemen, verhoogde zelfredzaamheid en toename participatie.

Wonen in een gezinshuis

Binnen het leefgebied ‘Wonen’ gaan wij ook voor het gewone leven op maat. In een gezinshuis vormt het (professionele) gezin vormt zich hier rond de behoefte van de jeugdige.

Je hoort erbij en je doet mee

Deel uitmaken van de dorpsgemeenschap, de 'community'. De 4 leefgebieden in het Jeugddorp staan met elkaar in verbinding.