Missie & Visie

Terug naar Missie & Visie

Onze visie: kracht van het gewone leven
Jeugdigen met complexe ontwikkelvragen hebben de kracht van het gewone leven nodig om zich optimaal te kunnen ontwikkelen.

Om zich goed te kunnen ontwikkelen hebben jeugdigen in onze visie de context van het normale leven nodig. Het echte leven is dé beste plek om te leren, groeien en ervaring op te doen voor een solide toekomst.

Onze missie: toekomstperspectief
Werken aan toekomstperspectief voor en met jeugdigen met complexe vragen op alle leefgebieden ; wonen, leren/werken en vrijetijdsbesteding binnen de unieke context van een dorpsgemeenschap.

Door alle leefgebieden (wonen, leren/werken en vrijetijd) op maat in te richten naar de behoeften van de jeugdigen creëren we een stabiele en stimulerende omgeving waar hij of zij waardevolle bouwstenen opdoet voor de toekomst.

Ons richtpunt: volwaardig burgerschap Volwaardig burgerschap; het vermogen om te wonen, leren en/of werken en het (onder)houden van een sociaal netwerk; optimale regie en autonomie over het eigen leven, al dan niet met enige vorm van ondersteuning.

Daarom werken we met de jeugdige samen toe naar (zo optimaal mogelijk):

  • het hebben van een sociaal netwerk
  • zelfstandig kunnen wonen
  • én zelfstandig kunnen werken.