Voor wie

Uithuisgeplaatst? Hulp nodig? Neem contact met ons op!

Terug naar Voor wie

Stichting Jeugddorp De Glind is er voor kinderen, jongeren en jongvolwassenen. Wij noemen deze groep van 0-23 jaar met 1 woord ‘jeugdigen’.

Stichting Jeugddorp De Glind is er voor uithuisgeplaatste kinderen en jongeren uit heel Nederland. Het Jeugddorp is bij uitstek geschikt voor jeugdigen die baat hebben bij een veilige en stabiele woon- en leeromgeving, waar wonen, leren/werken en vrijetijd op elkaar zijn afgestemd. Het echte leven, maar wel overzichtelijk, veilig en kleinschalig.

Stichting Jeugddorp De Glind is er ook voor jeugdigen uit de regio (FoodValley en Amersfoort- Eemland). We kijken graag samen met jou wat jij nodig hebt en leveren vervolgens maatwerk. Einddoel is dat jij je plekje vindt in de maatschappij. Een huis, een baan en mensen om je heen. Oftewel: participatie.

“Je kunt op veel plekken wonen, sporten of stage lopen. Maar hier krijg je er een heel dorp bij”

In Jeugddorp De Glind kunnen zowel uithuisgeplaatste als regionale (thuiswonende) jeugdigen gedegen stappen zetten naar de toekomst op het gebied van wonen, leren/ werken en vrijetijd binnen de context van een (dorps)gemeenschap. En dat laatste maakt ons uniek.

Voor uithuisgeplaatste jeugdigen

De kracht van het gewone leven doet zijn werk in een gezinshuis. 24-uursopvang in een gewoon gezin met professionele gezinshuisouders.

Bij een (complexe) ontwikkelvraag

Wat heb je nodig, wat past bij jou? De jeugdige en zijn netwerk staan centraal. We leveren maatwerk dat eenvoudig aangepast kan worden (op- en afschalen). Doen wat nodig is.

Onderdeel van de gemeenschap

Bijzonder is dat wij - en onze partners- op een plek zitten waar een heel dorp bijdraagt aan de ontwikkeling van een jeugdige. Je hoort erbij en je doet mee in Jeugddorp De Glind.

Ontdek je talent en ontwikkel je kracht

Sport, muziek, creatief en challenge: ruime vrijetijdsvoorzieningen gericht op de fysieke en mentale ontwikkeling van de jeugdige.