Wat doen we

Maatwerk op niet 3, maar 4 leefgebieden!

Terug naar Wat doen we

Wij – Stichting Jeugddorp en alle aangesloten partners – leveren maatwerk (niet teveel, niet te weinig) aan jeugdigen met een (complexe) ontwikkelvraag.

Wat heb jij nodig, wat wil jij? Dat is de eerste vraag die wij stellen aan jeugdigen waarvoor en waarmee wij werken. We maken met de jeugdige en de personen die bij hem of haar betrokken zijn een dynamisch ontwikkelplan en leveren vervolgens maatwerk.

We leveren maatwerk op de leefgebieden;

  • wonen
  • leren/werken
  • vrijetijd

Bijzonder is dat we dit doen op en vanuit een plek waar een hele dorpgemeenschap haar steentje bijdraagt, dat maakt ons uniek! Je hoort erbij en doet mee in Jeugddorp De Glind.

  • ons unieke 4e leefgebied: de dorpsgemeenschap

We doen het niet alleen, Stichting Jeugddorp De Glind heeft partners op alle leefgebieden. Wij brengen alle kleinschalige (jeugdzorg)initiatieven in De Glind en ook uit de regio samen onder één gedachtegoed waarin de jeugdige centraal staat.

Gezinswonen

De kracht van het gewone leven doet zijn werk als je woont in een gezinshuis.

Een vak leren

Wat wil jij later eigenlijk worden?

(Veer)kracht

Sterke spieren. Maar ook mentale kracht; dat krijg je van sporten. Sociaal emotioneel leren is net zo belangrijk als het volgen van onderwijs en het leren van een vak.

Erbij horen

In Jeugddorp De Glind hoor je erbij. Er zijn meer jeugdigen zoals jij. Een hechte dorpsgemeenschap waar achter 25 van de 140 voordeuren een gezinshuis is gevestigd.