Workshops – plenair programma woensdag 10 mei

ervaren – interactie – delen

Plenaire presentatie 1
Het bijzondere gewone leven
door Miriam Erlings en Karin Blankespoor

Vanuit onze ervaringen denken we hardop met jullie na. Over hoe we de kinderen ‘die nergens passen’ een omgeving van herstel bieden. En welke ingrediënten daarin belangrijk zijn
Miriam werkte jarenlang als pleeg- en gezinshuisouder
Karin werkt als orthopedagoog in Jeugddorp De Glind en is Master LSCI trainer

Workshop 1
Parenting the challenging child
door Signe Whitson

How to meet the unique needs of parents and caregivers to turn problem situations into learning opportunities:

  • How to improve relationships with their child(ren)
  • What is happening in a young person’s brain during periods of stress and conflict
  • Proven strategies for de-escalating stressful situations and preventing problem behaviors
  • How to respond to children in ways that interrupt the dynamics of conflict

Signe is schoolcounselor en COO van het LSCI institute

Workshop 2
Therapie
door Carina van Kregten en Brenda van Alst-Schut

Behandeling van trauma met behulp van EMDR, creatief en systeem therapeutisch werken en hoe hierbij af te stemmen met de dagelijkse opvoeders.
Carina is directeur zorg en behandeling en EMDR behandelaar bij Pluryn in De Glind
Brenda werkt creatief en systeem therapeutisch vanuit haar praktijk De Eigen Wijze

Workshop 3
Gezinshuizen – ontmoeten
met ervaren gezinshuisouders

Hoe is dat nu? Zorgen voor kinderen in je eigen huis en je werk en privé zo met elkaar verbonden! En hoe zet je het ‘gewone’ dagelijkse leven in? Luister naar de verhalen uit de praktijk van gezinshuisouders, stel je vragen en ga in gesprek met elkaar.

Workshop 4
De Opperd Cluster 4 -ZMOK onderwijs:
De  transitie van repressief klimaat naar herstelklimaat met de inzet van LSCI
door Annemieke Turfboer, Sandy Oostdijk, Sjoerd Hijzen en Roxanne Veira

In 2015 heeft de Opperd, school voor leerlingen met externaliserend gedrag, de verandering ingezet om van een repressief klimaat naar een herstelklimaat te komen. Karin Blankespoor van Jeugdwijs kwam op ons pad door de zorgvraag van een individuele leerling. LSCI kwam zo de Opperd binnen en bleek precies onze diepste waarden te raken om onze leerlingen binnen een herstelklimaat te kunnen ondersteunen in hun gedragsontwikkeling. In de periode 2015 tot heden is er veel gebeurd. Uitdagingen met team en leerlingen, verdrietige situaties maar ook mooie successen. Wij willen op dit congres vooral jouw vragen beantwoorden over hoe het ons gelukt is, wat de beren op de weg waren/zijn en waar wij blij van worden en hopen zo meer professionals te inspireren deze  niet gemakkelijke omslag te gaan maken. Wij zijn al in gesprek met het Speciaal Onderwijs op Bonaire!
Annemieke is adjunct-directeur van De Opperd
Sandy is assistent locatieleider
Sjoerd en Roxanne werken als ‘time-out begeleider’ en juf en zijn in opleiding tot LSCI trainers

Plenaire presentatie 2
Hoe draagt LSCI als methodiek bij aan het creëren van een helende omgeving voor kwetsbare kinderen ?
door Bram Soenen en Franky D’Oosterlinck

Een terugblik op 20 jaar ervaring met LSCI en onderzoek over LSCI in Vlaanderen. De betekenis van het gebruik van deze methodiek voor de kinderen en jongeren, de ouders, de medewerkers en de organisaties.
Bram is campusdirecteur bij Gemeenschapsinstelling De Zande en promoveerde op LSCI in Gent
Franky is directeur van OC Nieuwe Vaart, promoveerde op LSCI en is professor in Gent

Workshop 5
Introductie in Life Space Crisis Intervention
door Mark Freado

Life Space Crisis Intervention (LSCI) is a powerful and effective approach to engaging with young people struggling with self-defeating patterns of behavior. LSCI teaches us how help them regulate so they can talk through their experience so we and they can have a clear understanding about what happened. When we understand what happened and what was important to the young person, we focus on helping them gain insight and consider new ways of responding to stressful situations and re-engaging in expected activities. Through LSCI we create safe, healthy, therapeutic relationships and support their understanding and growth.
Mark is forensisch psycholoog en Master LSCI trainer

Workshop 6
Een leven in tekeningen
Laat je raken door Coby, moeder van twee uithuisgeplaatste kinderen
door Coby de Vreugd en Charissa Bakema

Toen ze klein was zag ze het leven voor zich. Een leven vol liefde, een fijn gezin. Het verliep heel anders. Een moeilijke relatie, een zwaar ongeluk, alcoholproblemen. Het maakte dat ze niet voor haar twee kinderen kon zorgen op de manier dat ze wilde. Haar kinderen groeiden op in een pleeggezin.
In deze workshop ga je in gesprek met elkaar door het kijken naar tekeningen die zij maakte over haar leven.  Misschien is het leven van een moeder met uithuisgeplaatste kinderen wel dichterbij je eigen leven dan je denkt. Dat besef kan helpen om een gelijkwaardige samenwerkingsrelatie op te bouwen.

Workshop 7
Gezinshuizen – beleid
door Richard Toussain en Mais Essink

In deze workshop gaan we in  op  het organiseren en borgen van kwaliteit van zorg in de gezinshuizen. In onze introductie staan de volgende vragen centraal.

  • Hoe hebben we kwaliteit georganiseerd en geborgd in Nederland?
  • Welke soorten gezinshuizen onderscheiden we hier?
  • Hoe worden gezinshuisouders geworven en geselecteerd?
  • Wanneer wordt het werk als gezinshuisouder als moeilijk/ lastig ervaren
  • Wat helpt dan wel of juist niet?
  • Waar zitten de kracht en kwetsbaarheid van deze vorm van jeugdzorg en wat vraagt dit van de partijen?

Er is na de introductie veel ruimte voor vragen en het gesprek.
Richard en Mais zijn beiden bestuurslid van de landelijke beroepsvereniging Present 24×7. Richard is naast bestuurder, ‘manager gezinshuizen’  bij Jeugdformaat. Hij heeft de integrale verantwoording over 42 gezinshuizen. Mais is zelf 8 jaar gezinshuisouder en weet veel van kwaliteits- en professionaliseringsvraagstukken.

Workshop 8
Herstelrecht
door Maartje Berger en Linda Boot

Wat doe je als een jongere de wet overtreedt?
Herstelrecht en herstelgericht werken kan professionals en jongeren in de jeugdzorg uitkomst bieden.
Bij herstelrecht staat niet de dader centraal, maar de schade die wordt veroorzaakt door grensoverschrijdend of strafbaar gedrag en het (mogelijke) herstel ervan. Tijdens de workshop bespreken we wat Internationaal en nationaal over het herstelrecht is vastgelegd en hoe dit toepasbaar is in de praktijk in Nederland en België. Aan de hand van voorbeelden en discussie kijken we naar wat werkt en wat het effect is van herstelgericht werken met kinderen en jongeren.
Gezinshuis De Bootjes is zo’n voorbeeld: “Volhouden, rechtop staan, veel liefde, duidelijke grenzen en een mooi netwerk…….goede ingrediënten voor een draai de goede kant op!”
Maartje is juridisch adviseur kinderrechten en jeugdrecht bij Defence for Children
Linda is gezinshuisouder in Gezinshuis De Bootjes