Op de foto staan Joost Verzijl (bestuur zwembad Splash) en Henk Jonker (directeur-bestuurder Stichting Jeugddorp De Glind) – de foto is gemaakt door Myra Steens