Meerjarenbeleidsplan 2024 – 2028

Verder bouwen aan de zorg voor jeugdigen

In 2016 is Stichting Jeugddorp De Glind opgericht om vanuit samenwerking maatwerk te kunnen bieden aan kinderen en jongeren die niet meer thuis kunnen wonen. Impact maken door een omgeving waar je er bij hoort en waar je gezien wordt.

Na de oprichting in 2016, is het eerste meerjarenbeleidsplan 2018-2023 verstreken. In het laatste jaar is toegewerkt naar een nieuw meerjarenbeleidsplan voor de periode 2024-2028. Met dit plan bouwen we de komende jaren vanuit een stevige basis dieper en breder verder aan de zorg voor jeugdigen. In het meerjarenbeleidsplan zien we veel bekende thema’s van de afgelopen jaren. De komende jaren ligt de focus op het realiseren van deze thema’s.

Stichting Jeugddorp De Glind is in jeugdzorgland een relatief kleine speler. We willen echter zowel regionaal van betekenis zijn, als ook landelijk impact hebben.

Hierbij hebben we maar één doel: zoveel mogelijk impact hebben in het leven van de kinderen, jongeren en gezinnen die het nodig hebben.

Deze richting gaan we op

Doelgroep

We zijn landelijk een optie voor complexe zorg of bewuste plaatsing met afstand tot netwerk.
Regionaal zijn we er voor alle jeugdigen.

Positie

We zijn landelijk een unieke speler.
Regionaal zijn we een innovatieve samenwerkingspartner.

Maatwerk

Vanuit zicht op onze doelgroepen bieden we maatwerk.

Partnerschap

Als partners en organisatie werken we vanuit een gedeelde visie en weten we wat we aan elkaar hebben.

Netwerk

We zoeken actief naar mogelijkheden om ouders en het netwerk van de jongere te betrekken en versterken.

Thuis

We werken aan voorkomen van uithuisplaatsing, zoveel mogelijk thuis of terug naar huis.

Dorp

We maken gebruik van de kracht van de gemeenschap en bouwen hieraan mee.

Leren

We versterken kennis en vaardigheden,
zowel voor onszelf als de sector.

Stabiel

In alle groei en ontwikkelingen, houden we aandacht voor de stabiliteit van de organisatie, waardoor we een betrouwbare samenwerkingspartner zijn.