Aandacht voor jou als ouder

Als ouder ben jij belangrijk; we betrekken je bij je kind

Snel naar

Wonen in een gezinshuis

Een gezinshuis wordt gerund door gezinshuisouders. Zij nemen kinderen die tijdelijk niet thuis kunnen wonen op in hun gezin. Soms zijn er eigen kinderen, meestal zijn er 4-6 kinderen die vanuit de hulpverlening erbij komen. Het verschil met pleegzorg is dat gezinshuisouders een professionele achtergrond hebben en dat zij bij Stichting Jeugddorp De Glind ondersteund worden door een gedragswetenschapper en een casemanager.

Jouw kind onze zorg

Als jouw kind in een gezinshuis van Stichting Jeugddorp de Glind woont, is dit een vorm van jeugdhulp.
Vanuit de Jeugdwet wordt je betrokken bij de zorg.
Wij werken samen met de gezinsvoogd of aanmelder vanuit de gemeente.

Zoveel als mogelijk is willen we jou betrekken bij de keuze van het gezinshuis. We zorgen voor een goede kennismaking.

Je bent en blijft ouder

Als je kind in een gezinshuis woont, is jouw rol als ouder onmisbaar.
Jij kent je kind het beste en de gezinshuisouders hebben jouw informatie nodig om goede zorg te kunnen geven, zeker in het begin. Vaak is het dagelijkse leven in het gezinshuis anders dan thuis en helpt die verandering om patronen te doorbreken.

Ik mag weer logeren bij mama – Denise 12 jaar

We vinden de ouders van kinderen belangrijk; met elkaar kijken we wat de beste manier is van contact en samenwerken.

Kosten?

De kosten voor deze professionele jeugdhulp worden betaald door de gemeente. Als ouder hoef je geen bijdrage te doen.

De kosten voor het verblijf: eten, reiskosten, zak- en kleedgeld, schoolkosten etc. zijn voor de gezinshuisouders. Voor grote uitgaven als een fiets, laptop of telefoon blijf je als ouder wel verantwoordelijkheid houden. Je mag als ouder zaken betalen voor je kind, maar dan altijd in overleg met het gezinshuis.

Als je als ouder kosten blijft maken voor je kind, behoud je soms het recht op kinderbijslag.
Meer informatie vind je bij: www.svb.nl

Je bent niet alleen

Er zijn meer ouders die kinderen hebben die niet bij hen wonen. Het kan fijn zijn om te weten dat je niet alleen bent. Er zijn ouders die hun ervaringen delen om anderen te helpen. Hier lees je er meer over.

Wil je iets delen?

Misschien maak je je zorgen of je zorg wilt delen. Neem dan contact met ons op. Mail de klachtencoördinator van Stichting Jeugddorp De Glind of neem contact op met Jeugdstem.