Je bent en blijft ouder

Als je kind in een gezinshuis woont, is jouw rol als ouder onmisbaar.
Jij kent je kind het beste en de gezinshuisouders hebben jouw informatie nodig om goede zorg te kunnen geven, zeker in het begin. Vaak is het dagelijkse leven in het gezinshuis anders dan thuis en helpt die verandering om patronen te doorbreken.

Jouw kind heeft iedere dag te maken met de gezinshuisouders en de andere kinderen in huis. Het is voor iedereen duidelijk dat gezinshuisouders geen vervanging zijn van de ouders. Toch kan er verbondenheid groeien met elkaar in deze nieuwe woonplek, zeker als die langer duurt. Wij zien dat als positief; een kind ontwikkelt zich het beste als er continuïteit en binding is.

Er worden altijd afspraken gemaakt over het contact dat jij met je kind hebt; of dat nu bel- of appcontact is, of je op bezoek komt in het gezinshuis of dat jouw kind weekenden thuis komt slapen. De besluiten hierover proberen we zoveel mogelijk samen te maken. Als er een (gezins)voogd is, wordt hij/zij betrokken.
En er worden afspraken gemaakt over het contact dat jij hebt met de gezinshuisouders.
Gezinshuisouders houden jou als ouder op de hoogte als er ziekte of doktersbezoek is en bij andere belangrijke zaken.

Verder ligt het voor de hand dat jij als ouder een belangrijke rol houdt bij verjaardagen, feestdagen, (zwem)diploma’s, schoolrapport-besprekingen etc. Sommige ouders kopen de kleding voor/met hun kind of nemen ze mee naar de kapper.

Voor officiële zaken blijf je nodig, zoals bij het inschrijven bij de gemeente, huisarts, inentingen, toestemming dat je kind mee gaat op vakantie naar het buitenland met het gezinshuis etc.