Jouw kind onze zorg

Als jouw kind in een gezinshuis van Stichting Jeugddorp de Glind woont, is dit een vorm van jeugdhulp.
Vanuit de Jeugdwet word je betrokken bij de zorg.
Wij werken samen met de gezinsvoogd of aanmelder vanuit de gemeente.

Zoveel als mogelijk is willen we jou betrekken bij de keuze van het gezinshuis. We zorgen voor een goede kennismaking.Als je kind in het gezinshuis woont hebben we een paar keer per jaar gezamenlijke voortgangsgesprekken. Daarbij zijn de gezinshuisouders, de gedragswetenschapper, de casemanager de (gezins)voogd én jij als ouder uitgenodigd.

Wij houden een digitaal dossier bij over de zorg aan jouw kind. In de Jeugdwet staan regels over inzage-, kopieer- en wijzigingsrechten voor jou als ouder. Er zijn ook regels over privacy en het delen van informatie met elkaar. We hebben als uitgangspunt dat we zoveel mogelijk open met elkaar communiceren. Dat doen we met jou als ouder en met de andere professionals.