Wonen in een gezinshuis

Een gezinshuis wordt gerund door gezinshuisouders. Zij nemen kinderen die tijdelijk niet thuis kunnen wonen op in hun gezin. Soms zijn er eigen kinderen, meestal zijn er 4-6 kinderen die vanuit de hulpverlening erbij komen. Het verschil met pleegzorg is dat gezinshuisouders een professionele achtergrond hebben en dat zij bij Stichting Jeugddorp De Glind ondersteund worden door een gedragswetenschapper en een casemanager.

Gezinshuisouders zijn ervaren en geschoold in het omgaan met specifieke zaken als ADHD, Autisme, trauma etc. De gezinshuisouders krijgen betaald voor de opvang van de inhuisgeplaatste kinderen.

Als jouw kind in een gezinshuis woont, draait hij/zij mee met het gezinsleven van het gezinshuis. Dat gezinsleven is anders dan bij jou en deels anders dan je kind tot nu toe gewend is, maar er zijn vast ook veel overeenkomsten. Hoe lang een kind in een gezinshuis woont is afhankelijk van de thuissituatie; als het thuis (weer) kan, is dat de beste plek. Mogelijk bieden we hierin ondersteuning aan.

Hieronder staat een filmpje waarin je kunt zien wat een gezinshuis is. Het filmpje is in 2015 getekend daarom kloppen de cijfers niet meer, maar wat een gezinshuis is en de vergelijking met een pleeggezin wel.