Matching

Er moet een klik zijn; matchen doen wij zorgvuldig.

We hechten veel waarde aan een goede matching tussen jeugdige en  het gezinshuis. In het gezinshuis moet met de gezinshuisouders én met de andere (geplaatste) kinderen of jongeren een klik zijn.

Eerste gesprek – kennismaken
Het eerste gesprek vindt plaats tussen de verwijzer, eventuele hulpverleners, het gezinshuis, en de integraal casemanager en/of gedragswetenschapper van Stichting Jeugddorp De Glind. Het liefst hebben we de ouders er ook bij. Dit gesprek is een wederzijdse kennismaking en we spreken goed door of het kind/ jongeren én het gezinshuis bij elkaar passen.

Naast de begeleidingsvraag, bespreken we zaken als hoe zal het contact met ouders en andere belangrijke mensen van  het kind/de jongere onderhouden wordt, de levensovertuiging, schoolgang, interesses, hobby’s enzovoort.
Dit gesprek wordt georganiseerd door de casemanager

De volgende stap –  jeugdige gaat kennismaken
Bij een wederzijds positief besluit om door te gaan met matchen, volgt er een kennismaking met het jeugdige en ouders met de gezinshuisouders. Als alle partijen ook hierna positief zijn, dan gaat de de jeugdige verder kennismaken met het gezinshuis bijvoorbeeld een keer mee eten, een nachtje logeren afhankelijk van wat passend is op dat moment voor de jeugdige. Ook ouders en bijvoorbeeld grootouders zijn welkom om te komen kennismaken.

Verhuizen naar het gezinshuis
Als de matching positief wordt afgesloten, dan wordt de verhuisdatum besproken en volgt de verhuizing.