Wat is een gezinshuis?

Een gezinshuis is een soort pleeggezin.
Het verschil is dat de gezinshuisouders dit voor hun beroep doen; ze worden er voor betaald. Meestal wonen er 4 tot 6 extra kinderen in het gezin, soms zijn er ook nog eigen kinderen.
De reden dat kinderen een tijdje in een gezinshuis wonen heeft altijd te maken dat volwassenen vinden dat thuis nu niet de beste plek is, dat er problemen zijn.

Als je in een gezinshuis woont draai je mee met het gezinsleven van het gezinshuis: maaltijden, school, vrijetijd, slapen etc. Voor een groot deel lijkt dat op hoe je het tot nu toe gewend bent, maar er zijn ook verschillen.
Het kost een tijdje voordat je gewend bent aan hoe het in dit huis gaat; iedereen die er woont heeft dat zo meegemaakt.

Met je ouders houd je contact. Er worden altijd afspraken gemaakt over bel- of appcontact met je ouders. Ook over bezoek of thuis slapen. Er worden afspraken gemaakt die bij jouw situatie passen, en dat kan dus verschillen met afspraken van andere kinderen in hetzelfde huis. Hoe lang je in het gezinshuis woont verschilt; als het thuis weer kan, is dat de beste plek voor jou.