Pedagogische visie

Het fundament voor hoe wij samen de zorg voor kinderen en jongeren vormgeven.

Snel naar

De pedagogische visie

Deze pedagogische visie is tot stand gekomen op basis van wetenschappelijke inzichten én vanuit het gedachtengoed van De Glind. Een dorp waar we werken aan veerkracht en waar we het samen doen. Dit zien we ook terug in de gezinshuizen buiten De Glind met wie we samenwerken. Ook zij doen het niet alleen, maar met mensen om hen heen en ook zij gaan uit van dezelfde pedagogische waarden.

 

We zijn er om het kind

Kinderen horen thuis op te groeien. Voor kinderen voor wie dat niet mogelijk is, bieden wij een buitengewoon thuis. We gaan uit van wat het kind nodig heeft, sluiten aan op zijn of haar behoeften. Daarom bieden we het benodigde maatwerk, want kinderen vragen om creativiteit.
We geloven in de kracht van het gewone leven en bovenal werken we met ons hart!

We zoeken naar wat een kind nodig heeft om veerkracht te ontwikkelen

Het is belangrijk om te voorzien in wat
het kind nodig heeft om zich veerkrachtig te kunnen ontwikkelen.
Hierbij gaan we uit van de basisnoden:

  • erbij horen
  • meesterschap
  • onafhankelijkheid
  • vrijgevigheid

We bieden een klimaat van herstel

Kinderen met een achtergrond van trauma en (gedrags)problemen hebben geen repressief klimaat nodig, maar een klimaat van herstel. Een herstelklimaat combineert hoge normen (in wat we van elkaar verwachten) met een grote mate van steun (van de omgeving).

We hebben oog en aandacht voor ouders en gezin

Wij vinden de ouders van de kinderen belangrijk. Daarbij hoort ook hun gezin en context. We zoeken actief hoe we invulling kunnen geven aan hun
verwantschap en kunnen samenwerken. Waar mogelijk ondersteunen we ouders in hun proces.

We doen het samen

We werken niet alleen, maar doen het samen. Samen met betrokkenen, het dorp, vrijetijdspartners, zetten we in wat het kind nodig heeft. In De Glind hebben we hier veel mogelijkheden voor, maar gezinshuizen daarbuiten creëren vaak ook een community die met elkaar om het kind staat.