Word gezinshuisouder in De Glind of de regio

Stichting Jeugddorp De Glind zoekt professionele opvoeders die een gezinshuis willen runnen in Jeugddorp De Glind of de regio,

Jij bent er voor een kind

Wat is er mooier dan bijdragen aan de ontwikkeling van een kind? Een getraumatiseerd kind helpen om de wereld weer enigszins te vertrouwen. Achter het gedrag van een kind te kijken, veiligheid bieden en betrouwbaar zijn.

Wat is een Gezinshuis?

In je eigen huis bied je  24/7 aan uithuisgeplaatste kinderen een plek om te wonen, ontwikkelen en op te groeien. In een gezinshuis wonen 3 tot 6 kinderen, samen met de gezinshuisouders. Met elkaar vorm je een gezin, in een gewoon huis. De gezinshuisouders zijn de vaste basis van het gezin. Die basis en de kleinschaligheid maken een gezinshuis tot een plek waar kinderen kunnen herstellen en ontwikkelen.

In De Glind zijn er ruim 20 gezinshuizen; grote huizen met veel ruimte er om heen. Wil je in De Glind starten met je gezinshuis dan brengen wij je in contact met Rudolpstichting. Rudolphstichting heeft woningen beschikbaar voor de zorg van jeugdigen.

Samenwerken met ons als zorgaanbieder
Jij biedt de dagelijkse zorg en opvoeding aan de kinderen die bij jou wonen en wij ondersteunen je daarbij. Met onze gedragswetenschapper en integraal casemanagers overleg je regelmatig over de zorg en wij zijn eindverantwoordelijk voor de geboden jeugdhulp. Wij nemen je ook praktische zaken uit handen; wij sluiten de overeenkomsten met de verwijzers en gemeenten.
Omdat we werken vanuit een gedeelde visie en als partners samenwerken vinden we het belangrijk die relatie warm te houden. Daarom  organiseren we partnerbijeenkomsten; je ontmoet daar je collega gezinshuisouders en onze medewerkers. Het zijn bijeenkomsten met inhoudelijke thema’s en veel ruimte voor het delen van je ervaringen.

Samenwerken met Gezinshuis.com
Bij Gezinshuis.com doorloop je het wervings- en selectietraject met daarbij een assessment en je maakt een businessplan. Heb je dat positief afgesloten dan kan je gaan samenwerken met een zorgaanbieder, dat kan bijvoorbeeld met ons.
Je kunt rekenen op de expertise van Gezinshuis.com over o.a. de wet- en regelgeving en je wordt geholpen bij het werken aan kwaliteit en je onderneming.  Jaarlijks is er een gesprek met jou, Gezinshuis.com en Stichting Jeugddorp De Glind waar we de samenwerking evalueren.
Meer informatie over Gezinshuis.com 

Wie ben jij als gezinshuisouder?

  • jij hebt passie voor onze doelgroep en staat stevig in je schoenen
  • je werkt systemisch
  • je bent zelfstandig ondernemer binnen de franchise van Gezinshuis.com
  • je hebt ervaring in de zorg voor jeugd
  • je hebt een passende pedagogische of sociaal, maatschappelijke opleiding
  • je wilt je gezinshuis in De Glind starten of hebt al een gezinshuis in de regio

 

 

We komen graag in contact met jou!

Vul het onderstaande formulier in en je hoort snel van ons.