Zo gaan we met jouw gegevens om

Stichting Jeugddorp De Glind verwerkt persoonsgegevens en andere data in overeenstemming met de geldende wetgeving. Dit privacy statement is van toepassing op de verwerking van data die tot stand komt door het gebruik van de website van Stichting Jeugddorp De Glind en door contactaanvragen en nieuwsbriefabonnees verstrekte persoonlijke informatie.

Autoriteit Persoonsgegevens
Stichting Jeugddorp De Glind verwerkt de persoonsgegevens in overeenstemming met de wet en regelgeving op het gebied van de bescherming van Persoonsgegevens, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Stichting Jeugddorp De Glind behandelt persoonsgegevens vertrouwelijk en zorgvuldig.

Wat zijn Cookies?
Cookies zijn kleine bestanden die op uw computer, tablet of smartphone worden geplaatst om een website goed te kunnen gebruiken. Sommige cookies zijn noodzakelijk voor een optimaal gebruik van de website; dit zijn functionele cookies. Door middel van zogenaamde ‘analyse cookies’ kunnen wij bij een volgend bezoek de computer herkennen.

Voor welke doeleinden plaatst Stichting Jeugddorp De Glind cookies?
Wanneer je onze website bezoekt, bijvoorbeeld om informatie te zoeken, lezen of downloaden, zullen wij bepaalde ‘bezoekersinformatie’ over jou verzamelen en bewaren. Denk hierbij aan de naam van het domein en de host waarmee u verbinding maakt, het Internet Protocol (IP) adres van de computer die je gebruikt, de datum en het tijdstip van je bezoek en het internetadres van de website waarop de link naar deze website staat. De cookies die we op onze website gebruiken zijn te onderscheiden op twee levels:

1. Functionele cookies & analyse cookies (anoniem)
Deze cookies zijn noodzakelijk om de technische website, diensten en/of hulpmiddelen mogelijk te maken. Deze zijn nodig om de website goed te laten werken voor de gebruiker en daarom staan deze cookies altijd aan. In het geval dat je als gebruiker alleen toestemming geeft voor het inladen van functionele cookies, worden ook anonieme analyse cookies ingeladen op de website. Deze cookies bouwen een bepaald profiel op van de eindgebruiker, waarbij gebruikersspecifieke data niet wordt getoond. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het IP-adres van uw computer.

2. Analyse cookies (gebruikerspecifiek)
Deze cookies worden ingezet om een bepaald profiel op te bouwen van de eindgebruiker op een privacyvriendelijke wijze. Op basis van deze data doen wij analyse om de website nog beter te laten aansluiten aan de behoeften van bezoekers.

Nieuwsbrieven
Wij versturen je alleen nieuwsbrieven per e-mail wanneer je hiervoor van tevoren toestemming hebt gegeven. Je hebt te allen tijden het recht die toestemming in te trekken door een e-mail te sturen naar info@jeugddorpdeglind.nl.

Beveiliging
Stichting Jeugddorp De Glind heeft zorgvuldige en passende technische en organisatorische maatregelen genomen om je persoonsgegevens te beveiligen. Dit om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot de persoonlijke informatie of dat de persoonlijke informatie verloren gaat.

Hoe lang we bewaren je persoonsgegevens?

Stichting Jeugddorp De Glind bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wanneer je je afmeldt als abonnee van de nieuwsbrief, wordt je naam en emailadres uit het systeem verwijderd.

Delen van persoonsgegevens met derden
Stichting Jeugddorp De Glind verstrekt jouw persoonsgegevens alleen aan derden voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze dienstverlening. Een voorbeeld daarvan is onze ICT dienstverlener. Wij verkopen je gegevens niet aan derden.

Recht op inzage, correctie en verwijdering
Als gebruiker heb je het recht om, om inzage, correctie of verwijdering van je persoonsgegevens te vragen. Je kunt hiervoor een e-mail sturen naar info@jeugddorpdeglind.nl. Om misbruik te voorkomen kunnen wij je als gebruiker om een identificatie vragen. Het verwijderen van cookies kan je via de instellingen van je browser doen. Meer informatie over het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies is te vinden in de instructies en/of met behulp van de ‘helpfunctie’ van de browser. Stichting Jeugddorp De Glind wil jou er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijziging van Privacy Statement
Stichting Jeugddorp De Glind behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement.