Maatwerk in Jeugddorp De Glind

Wat heb je nodig, wat past bij jou?

Wonen

In Jeugddorp De Glind zijn ruim twintig gezinshuizen. Daar groei je zo gewoon mogelijk op.

Meer informatie

Werken & Leren

In Jeugddorp De Glind werk je aan je toekomst en ontdek je je talent. Er zijn scholen, leerwerktrajecten en dagbesteding.

Meer informatie

Vrije tijd

In Jeugddorp De Glind kun je je kracht ontwikkelen. Sterke spieren én een sterke geest!

Meer informatie

Dorp

In het Jeugddorp hoor je erbij en ben je niet de enige! Er wonen/komen ruim honderd kinderen.

Meer informatie

Jeugddorp De Glind: je hoort erbij en doet mee

Jeugddorp De Glind is een gewoon, groen en open dorp in de buurt van Barneveld waar kinderen, jongeren en jongvolwassenen al decennialang veilig kunnen opgroeien en/of werken aan hun toekomst. Er zijn voorzieningen op alle leefgebieden. Je kunt er wonen in gezinshuizen, naar school, een leerwerktraject volgen en gebruik maken van speciale vrijetijdsvoorzieningen. Jeugdigen horen erbij en doen mee in het dorp. Ze krijgen daarbij steun van professionals én van de dorpsgemeenschap: de unieke kracht van het Jeugddorp!

Stichting Jeugddorp De Glind is een jonge, flexibele netwerkorganisatie die jeugdhulp servicegericht benadert. Wij, en alle bij ons aangesloten partners, werken vraaggericht en leveren maatwerk. Onze aanpak past bij deze tijd en sluit aan bij de transformatie van de jeugdhulp. Wij maken voor jeugdigen een plan op maat, gericht op participatie op alle leefgebieden. We kijken eerst wie jij bent, en dan wat jij nodig hebt. Vervolgens zoeken we samen met jou geschikte plekken in het Jeugddorp of de regio.

Transformatie & Onze aanpak

De aanpak van Stichting Jeugddorp De Glind

dit kenmerkt onze werkwijze en die van onze partners

Onvoorwaardelijk

We geven niet snel op en zetten ons onvoorwaardelijk in voor jongeren.

Kleinschalig

We hebben oog voor iedere jeugdige doordat we werken op kleine schaal binnen een kleine gemeenschap.

Kracht van het gewone leven

We geloven in de kracht van het gewone leven en geven graag waardevolle bouwstenen voor de toekomst mee.

Samenhang en verbinding

We gaan het contact aan met de jeugdige en leggen verbinding met zijn of haar netwerk en omgeving. Ook is er samenhang en verbinding tussen de leefgebieden waarop wij actief zijn.

Blijf op de hoogte

Lees over ontwikkelingen binnen het dorp en verhalen van bewoners

22 januari 2018

Minister van Volksgezondheid De Jonge heeft …

Minister van Volksgezondheid De Jonge heeft aangegeven dat pleegkinderen tot hun 21ste bij pleeggezinnen moeten blijven. Wij vinden het ook van belang om te blijven kijken naar wat de jongere nodig heeft. Als dit verlengde jeugdhulp is na zijn/haar 18e jaar in een pleeggezin of gezinshuis, moet dit gerealiseerd kunnen worden. Lees hier het bericht: http://bit.ly/2G56pnJ Ook het Gezinspiratieplein heeft hier onderzoek naar gedaan met de Maatschappelijke Business Case Verlengde Pleegzorg. Dat onderzoek kan je hier downloaden: http://bit.ly/2F3noW9

10 januari 2018

Aanmodderen doen we niet aan

Aanmodderen doen we niet aan! Stichting Jeugddorp De Glind hanteert een servicegerichte benadering van jeugdhulp. Wat betekent dat, en op welke manier is dat innovatief? Anton de Munck, integraal casemanager bij onze organisatie, vertelt: http://bit.ly/2AISwrE

22 december 2017

Aanmodderen doen we niet aan!

Stichting Jeugddorp De Glind hanteert een servicegerichte benadering van jeugdhulp. Wat betekent dat, en op welke manier is dat innovatief? Anton de Munck, integraal casemanager, vertelt: “Soms betekent dat met een jongere rondrijden in de regio op zoek naar een leerwerkplek. Een andere keer is dat jobcoachen. En bij een andere jongere betekende dat urenlang samen aan tafel zitten. Hij met zijn capuchon over zijn hoofd. Uiteindelijk kregen we contact.”

Nieuws