Maatwerk in Jeugddorp De Glind

Wat heb je nodig, wat past bij jou?

Wonen

In Jeugddorp De Glind zijn ruim twintig gezinshuizen. Daar groei je zo gewoon mogelijk op.

Meer informatie

Werken & Leren

In Jeugddorp De Glind werk je aan je toekomst en ontdek je je talent. Er zijn scholen, leerwerktrajecten en dagbesteding.

Meer informatie

Vrije tijd

In Jeugddorp De Glind kun je je kracht ontwikkelen. Sterke spieren én een sterke geest!

Meer informatie

Dorp

In het Jeugddorp hoor je erbij en ben je niet de enige! Er wonen/komen ruim honderd kinderen.

Meer informatie

Jeugddorp De Glind: je hoort erbij en doet mee

Jeugddorp De Glind is een gewoon, groen en open dorp in de buurt van Barneveld waar kinderen, jongeren en jongvolwassenen al decennialang veilig kunnen opgroeien en/of werken aan hun toekomst. Er zijn voorzieningen op alle leefgebieden. Je kunt er wonen in gezinshuizen, naar school, een leerwerktraject volgen en gebruik maken van speciale vrijetijdsvoorzieningen. Jeugdigen horen erbij en doen mee in het dorp. Ze krijgen daarbij steun van professionals én van de dorpsgemeenschap: de unieke kracht van het Jeugddorp!

Stichting Jeugddorp De Glind is een jonge, flexibele netwerkorganisatie die jeugdhulp servicegericht benadert. Wij, en alle bij ons aangesloten partners, werken vraaggericht en leveren maatwerk. Onze aanpak past bij deze tijd en sluit aan bij de transformatie van de jeugdhulp. Wij maken voor jeugdigen een plan op maat, gericht op participatie op alle leefgebieden. We kijken eerst wie jij bent, en dan wat jij nodig hebt. Vervolgens zoeken we samen met jou geschikte plekken in het Jeugddorp of de regio.

Transformatie & Onze aanpak

De aanpak van Stichting Jeugddorp De Glind

dit kenmerkt onze werkwijze en die van onze partners

Onvoorwaardelijk

We geven niet snel op en zetten ons onvoorwaardelijk in voor jongeren.

Kleinschalig

We hebben oog voor iedere jeugdige doordat we werken op kleine schaal binnen een kleine gemeenschap.

Kracht van het gewone leven

We geloven in de kracht van het gewone leven en geven graag waardevolle bouwstenen voor de toekomst mee.

Samenhang en verbinding

We gaan het contact aan met de jeugdige en leggen verbinding met zijn of haar netwerk en omgeving. Ook is er samenhang en verbinding tussen de leefgebieden waarop wij actief zijn.

Blijf op de hoogte

Lees over ontwikkelingen binnen het dorp en verhalen van bewoners

19 juni 2017

Stichting Jeugddorp De Glind, Gezinshuis

Stichting Jeugddorp De Glind, Gezinshuis.com, Gezinspiratieplein en de Rudolphstichting zijn op zoek naar een nieuwe Frontoffice medewerker. Word jij onze nieuwe collega? http://bit.ly/2si57Bf

9 juni 2017

Wat een zware tijd voor de Donnerschool in De …

Wat een zware tijd voor de Donnerschool in De Glind. Wij wensen iedereen die verdrietig is over het overlijden van Romy veel sterkte toe. En daarbij denken we heel speciaal aan alle medewerkers van de school en aan de leerlingen en hun ouders.

2 juni 2017

“Gewoon, dat je door het dorp fietst en dat er …

“Gewoon, dat je door het dorp fietst en dat er dan iemand ‘hoi Laura’ tegen je zegt.” Uit de gesprekken die we voeren over de pedagogische visie* blijkt: Het vormen van een hechte gemeenschap die bijdraagt aan de ontwikkeling en het herstel van kinderen begint gewoonweg bij elkaar (leren) kennen. Van elkaar (jong en oud) weten hoe je heet, waar je woont en met wie. Hoe goed ken jij je buurkinderen /de mensen in je wijk eigenlijk? *Stichting Jeugddorp voert in de maand juni met alle partijen uit De Glind gesprekken over de vraag: “Samen een Jeugddorp zijn, hoe doen we dat eigenlijk?” Doel = komen tot een breed gedragen pedagogische Jeugddorpvisie.