Maatwerk in Jeugddorp De Glind

Wat heb je nodig, wat past bij jou?

Wonen

In Jeugddorp De Glind zijn ruim twintig gezinshuizen. Daar groei je zo gewoon mogelijk op.

Meer informatie

Werken & Leren

In Jeugddorp De Glind werk je aan je toekomst en ontdek je je talent. Er zijn scholen, leerwerktrajecten en dagbesteding.

Meer informatie

Vrije tijd

In Jeugddorp De Glind kun je je kracht ontwikkelen. Sterke spieren én een sterke geest!

Meer informatie

Dorp

In het Jeugddorp hoor je erbij en ben je niet de enige! Er wonen/komen ruim honderd kinderen.

Meer informatie

Je hoort erbij en doet mee

Stichting Jeugddorp De Glind is een flexibele netwerkorganisatie die jeugdhulp servicegericht benadert. Wij, en alle bij ons aangesloten partners, werken vraaggericht en leveren maatwerk. Onze aanpak past bij deze tijd en sluit aan bij de transformatie van de jeugdhulp. Wij maken voor jeugdigen een plan op maat, gericht op participatie op alle leefgebieden. We kijken eerst wie jij bent, en dan wat jij nodig hebt. Vervolgens zoeken we samen met jou geschikte plekken in het Jeugddorp of de regio.

Jeugddorp De Glind is een gewoon, groen en open dorp in de buurt van Barneveld waar kinderen, jongeren en jongvolwassenen al decennialang veilig kunnen opgroeien en/of werken aan hun toekomst. Er zijn voorzieningen op alle leefgebieden. Je kunt er wonen in gezinshuizen, naar school, een leerwerktraject volgen en gebruik maken van speciale vrijetijdsvoorzieningen. Jeugdigen horen erbij en doen mee in het dorp. Ze krijgen daarbij steun van professionals én van de dorpsgemeenschap: de unieke kracht van het Jeugddorp!

De aanpak van Stichting Jeugddorp De Glind

dit kenmerkt onze werkwijze en die van onze partners

Onvoorwaardelijk

We geven niet snel op en zetten ons onvoorwaardelijk in voor jongeren.

Kleinschalig

We hebben oog voor iedere jeugdige doordat we werken op kleine schaal binnen een kleine gemeenschap.

Kracht van het gewone leven

We geloven in de kracht van het gewone leven en geven graag waardevolle bouwstenen voor de toekomst mee.

Samenhang en verbinding

We gaan het contact aan met de jeugdige en leggen verbinding met zijn of haar netwerk en omgeving. Ook is er samenhang en verbinding tussen de leefgebieden waarop wij actief zijn.

Blijf op de hoogte

10 november 2022

Kom in contact met lotgenoten

Bij lotgenotengroep 'In het belang van het kind' staan de deuren open. Sally: "Slachtoffers die zich herkennen in onze verhalen, kunnen zich aansluiten. Wees welkom! Dan komen we samen op voor de belangen van de kinderen." Je kunt op twee manieren in contact komen met de lotgenotengroep "In  het belang van het kind'  Facebookgroep:  In het belang van het kind | Facebook Per e- mail: inhetbelangvanhetkind@gmail.com

ArtikelenGeen categorie
14 oktober 2022

Statement

Op dit moment melden slachtoffers zich bij Omroep Gelderland en Pluryn. Ook wij willen er voor hen zijn door te luisteren naar hun verhaal en wat hun behoeften zijn. Met elkaar moeten we recht doen aan de slachtoffers en lering trekken uit hetgeen hen is overkomen. Wil jij als slachtoffer je verhaal doen, dan heeft Pluryn een speciaal telefoonnummer 06 22 30 59 46 of mail naar: pratenoverdeglind@pluryn.nl. Mocht dat op wat voor manier niet passend zijn, dan kun je ook contact met ons opnemen. 0342 -45 90 30

Artikelen